2017 m. rugsejo 19 d., Antradienis

Naujos knygos, leidiniai

*print*

Archyvas

 

2017-09-12Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ vertimo į ispanų kalbą sutikimas

Pagaliau klasikinį lietuvių poezijos kūrinį, Antano Baranausko poemą „Anykščių šilelis“, ir po tiek metų vis dar tebejaudinantį daugiaprasme „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“ metafora, galima skaityti ir ispaniškai. Prieš porą metų Kristijono Donelaičio „Metus“ į ispanų kalbą išvertusi Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto docentė Carmen Caro Dugo šiandien džiaugiasi dar vienu ispaniškai suskambėjusiu lietuvišku kūriniu. Kviečiame visus susidomėjusius į knygos sutiktuves. Renginys vyks Nacionaminės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvėje (III a.) rugsėjo 14 d. 17:30 val.

2017-09-10Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės knygos “Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“ pristatymas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė maloniai kviečia žurnalistus į susitikimą iš ciklo „LIKIMAI“ – knygos, skirtos iškiliems XX a. Lietuvos atlikėjams ir pedagogams ALEKSANDRUI LIVONTUI ir OLGAI ŠTEINBERG pristatymą. Autorė - Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Renginys vyks rugsėjo 14 d. 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje (Pylimo g. 4), Jaschos Heifetzo salėje (III a.). Vakarą ves: Maša Grodnikienė

2017-08-27Jonas Laurinavičius: Benjamino Kondrato žurnalistiniai kūrėjų pėdsakai

Benjaminas Kondratas, pats savo darbą įvardindamas kaip literatūros kraštotyrą, išleido jau keturioliktąją knygą „Kūrėjų pėdsakais“. Šį kartą ji skirta Jurbarko kraštui. Ir tai yra antroji to paties pavadinimo knygos dalis (pirmoji išleista 2014). Autorius tarsi gidas skaitytojams pristato ne tik žymiausius šio krašto kūrėjus (rašytojus, poetus, kultūros veikėjus ir kt.), bet ir menininkus, literatus, kurie toliau savo apylinkės, rajono beveik nežinomi, nepretenduojantys į kūrybines aukštumas, tačiau turintys tam tikrą savo gerbėjų ratą, jų pripažinimą, atkreipiantys mūsų žvilgsnį savo kūrybos nuoširdumu, betarpiškumu, tuo nusipelnydami, kad jie būtų paminėti šio karšto kūrybinėje panoramoje. Kaip žurnalistui, man miela konstatuoti, kad B. Kondratas dėmesingas mūsų plunksnos broliams, kurie Jurbarko krašte gimę, gyvenę ar dirbę redakcijose...

2017-08-23Gediminas Griškevičius: Kodėl žmonės tokie neramūs, kad priverčia sunerimti visą gamtinę bendriją?

Susidomėjęs studijuoju, pamažu analizuoju, bandau susisteminti ir įterpti savą egzistencinę patirtį tarp neabejotinai vertingos žurnalisto-erudito Arvydo Praninsko neseniai išleistos knygos „Pokalbiai su A.“ minčių ir eilučių (Leidykla „Žuvėdra“ Vilniuje, 2017 m.). Skaitymo – ne vienai dienai.

2017-08-11Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Daktaras Algirdas Matulevičius apie “Aušrą” ir “Varpą” (2)

Dienos šviesą išvydo LŽS nario, žinomo Mažosios Lietuvos tyrėjo, daktaro Algirdo Matulevičiaus monografija “Tautos žadinimo šaukliai”. Autorius knygą skiria Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Mums, žurnalistams ši knyga turėtų būti įdomi, nes joje plačiai aprašoma dviejų, mano nuomone, pačių svarbiausių Lietuvos likimui laikraščių – “Aušros” ir “Varpo” kūrimosi sąlygos, jų leidimas, tematika, platinimas.

2017-06-21Enciklopedinis leidinys „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ – rašytinis paminklas Lietuvos kariuomenės karininkams

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ baigiamojo 10-ojo tomo pristatymas. Ta proga enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ redaktorių, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos (LKKAS) pirmininką VYTAUTĄ ZABIELSKĄ kalbino Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, atsargos pulkininkas leitenantas POVILAS ŠIMKAVIČIUS.

2017-06-17Jonas Vėlyvis: prašviestos didžio žmogaus gyvenimo akimirkos (2)

Tą rytmetį namuose sulaukiau brangios viešnios - neseniai anapilin išėjusio žinomo žurnalisto, socialinių mokslų daktaro Jono Vėlyvio našlės Eugenijos. Mes su Jonu nemažai laiko dirbome Šiaulių miesto laikraštyje. Po to žurnalistiniai keliai dažnai suvesdavo ir Vilniuje. Eugenija, vos peržengusi durų slenkstį iš krepšelio ištraukė storoką knygą: „Štai atlikau savo pareigą - išleidau Jono parašytą romaną apie Joną Basanavičių. Šį rankraštį radau Jono kompiuteryje jau parengtą spaudai. Tai istorinis romanas. „ O kad prašvistų Lietuvos dvasia!“. Taigi imk savo draugo knygą ir skaityk, manau nenusivilsi“.

2017-06-10Jonas Laurinavičius: Skaudūs gimtinės vaizdai

„Pamiškės sodyba" (Naujasis lankas, Kaunas, 2017) -trečioji žurnalisto ir rašytojo Jono Laurinavičiaus beletristinių eskizų knyga: pirmoji „Tolimosios atodangos" (2011), an¬troji „Vidunakčio pašvaistė" (2013). Auto¬rius tęsia savo pasakojimus, prisiminimus apie karo ir pokario metų negandas, apie kaimo žmonių išgyvenimus, dramatiškus likimus. Tai jaudinantys vaizdai.

2017-06-01Juozas Baušys ir teisybė iš žurnalisto būties

Šiais metais vasario 9-ąją miręs žurnalistas Juozas Baušys, dirbęs ELTA korespondentu, savaitraščio „Gimtasis kraštas“ skyriaus vedėju, savaitraščio „Kalba Vilnius“ atsakinguoju sekretoriumi, o didžiąją savo gyvenimo dalį paskyręs žurnalui „Švyturys“ – išaugęs nuo skyriaus vedėjo iki vyriausiojo redaktoriaus ir išauginęs žurnalą iki tikrosios žurnalistikos etalono, gaila, vėliau neatlaikiusio rinkos ekonomikos spaudimo, daugelio žinomų dokumentinių televizijos filmų scenarijų autorius, paliko per penkeris metus, nesitraukiant nuo jo mirtinai ligai, parengtą rankraštį „iš žurnalisto būties“, kurį pavadino kiek neįprastai: „Atsiminimai, kurie niekam nereikalingi“.

2017-05-25Kviečiame į naujos Bernardo Gailiaus knygos pristatymą

Kviečiame Jus į Bernardo Gailiaus knygos „Džeimas Bondas. Mitas ir politika“ pristatymą, kuris vyks birželio 1 dieną, 17.30 val., Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, Arsenalo g. 1 (įėjimas nuo Neries upės, iš kiemo pusės). Pristatyme dalyvaus knygos autorius, pirmojo lietuviško trilerio autorius Aidas Puklevičius ir knygos redaktorius Nerijus Šepetys.

2017-05-10Solidi ir turininga knyga apie Lietuvos radijo 90-metį (1)

Lietuvos mokslų ir enciklopedijų leidybos centras išleido solidžią, daug vertingos informacijos turinčią knygą “1926-2016 Lietuvos radijas. Faktai. Kūrėjai. Laidos”. Ji skirta Lietuvos radijo devyniasdešimtmečiui, gana ilgam laikotarpiui, per kurį ir mūsų valstybė, ir, aišku, jos radijas pergyveno ne tik kelias valdžių griūtis, įvairius okupantus, bet ir augimo, vilties ir laisvės troškimo metus.

2017-05-03Vytenio Povilo Andriukaičio eseistikos knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“ sutiktuvės

2017 m. gegužės 8 d. (pirmadienį) 18.00 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks europarlamentaro Vytenio Povilo Andriukaičio eseistikos knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“ sutiktuvės. Vakare dalyvaus knygos autorius Vytenis Povilas Andriukaitis, Jo Ekscelencija Prezidentas p. Valdas Adamkus, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas, LMA tikrasis narys prof. Vytautas Martinkus, literatūrologas Valentinas Sventickas, dailininkas prof. Giedrius Kazimierėnas, kardiologas prof. Pranas Šerpytis, smuikininkas prof. Petras Kunca ir kiti. Renginyje pirmą kartą bus demonstruojami režisieriaus Ferdinando Kauzono dokumentinio filmo „Justino atlaidai“ fragmentai.

2017-04-11Žurnalisto Leono Stepanausko knygos „Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties" pristatymas

Balandžio 24 d. 17.30 val. Rašytojų klubo salėje /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ įvyks žurnalisto Leono Stepanausko knygos „Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties /Der Philosoph und Dichter Vydūnas nach dem Untergang von Tilsit“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius Leonas Stepanauskas, Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas, Mažosios Lietuvos dainas dainuos Vydūno draugijos dainininkai. Renginio vedėjas – Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius.

2017-04-11Vytauto Narbuto kūrybos vakaras su knyga „Tarp gyvenimo ir devono atodangų“

Balandžio 19 d. 17.30 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ įvyks Vytauto Narbuto kūrybos vakaras su knyga „Tarp gyvenimo ir devono atodangų“. Kartu su knygos autoriumi dalyvaus rašytojas Liudvikas Jakimavičius, aktoriai Dalia Jankauskaitė, Jurgis Damaševičius. Fortepijonu skambins Gytis Cinauskas.

2017-03-20Fotografijos meistras Virgilijus Juodakis: dialogas tarp žurnalistų ir visuomenės  (4)

Prieš keletą metų savo gražų aštuoniasdešimties metų sukaktį atšventęs žinomas žurnalistas, Lietuvos fotografijos istorikas, ilgametis Vilniaus universiteto pedagogas, daktaras Virgilijus Juodakis išleido stambios apimties, puošniai atspausdintą atsiminimų knygą „Tarp žmonių. Atsiminimai“ /320 psl./. Kad pasaulį išvystų ši graži knyga, pasistengė būrys 1986 metų žurnalistikos katedros diplomantų, tarp kurių visai Lietuvai gerai žinomi žmonės, tokie kaip Šarūnas Marčiulionis, Eglė Bučelytė, Nemira Pumprickaitė, Vladas Vertelis, Justas Vincas Paleckis ir kiti. Būtent šio kurso kuratoriumi kadaise ir buvo knygos autorius Virgilijus Juodakis.

2017-03-17Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Valentino Juraičio fotoalbume atgimė Marijampolės amatai, mados, tradicijos

Marijampolėje Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno galerijoje marijampoliečiams pristatytas trečiasis fotografo, leidėjo ir žurnalisto Valentino Juraičio, gimusio ir užaugusio Sūduvos sostinėje, fotoalbumas „Senoji Marijampolė fotografijose. Amatai. Mados. Švietimas ir kiti atspindžiai“. Fotoalbumas supažindina visuomenę su turtingu Marijampolės miesto kultūriniu palikimu, parodo, kas išlikę, o kas jau pranyko.

2017-03-17Lietuvių kalba išėjo Jevgenijaus Anisimovo “Imperatorių Rusija”

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras šiemet išleido įdomią Jevgenijaus Anisimovo knygą “Imperatorių Rusija”. Iš rusų kalbos vertė Irena Aleksaitė
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media