2019 m. birželio 25 d., Antradienis

Žurnalistų kūryba

*print*

Archyvas :: Konkursas regioninės ir vietinės spaudos žurnalistams – “Verslo iniciatyva “Perskaičiuota sąžiningai” – mūsų regione”

2014-11-13
 
 

 

Lietuvos žurnalistų sąjunga skelbia regioninės ir vietinės spaudos žurnalistams konkursą "Verslo iniciatyva „Perskaičiuota sąžiningai". Jo tikslas  - skatinti viešąją diskusiją euro įvedimo tema. Paraiškas konkursui gali teikti visi žurnalistai, kurių autoriniai darbai, atitinkantys konkurso tikslus, buvo paskelbti vietinės ir regioninės spaudos leidiniuose nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio mėn. 16 dienos.

Kontaktinis asmuo: Rasa Liutkuvienė

 Papildoma informacija teikiama: el. paštu rasoslis@gmail.com; mob. tel. 8 680 31110.

 

 

 

KONKURSO REGIONINĖS IR VIETINĖS SPAUDOS ŽURNALISTAMS „VERSLO INICIATYVA „PERSKAIČIUOTA SĄŽININGAI" - MŪSŲ REGIONE"  NUOSTATAI

 

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Regioninių ir vietinių spaudos leidinių žurnalistams skirto konkurso „Verslo iniciatyva „Perskaičiuota sąžiningai - mūsų regione" (toliau - Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir temas, dalyvavimo sąlygas, pateiktų darbų vertinimo procesą bei kriterijus ir nugalėtojų rinkimą.

1.2.   Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Organizatorius).

1.3.   Konkurso dalyviai - regioninių ir vietinių laikraščių žurnalistai.

1.4.   Konkurso paskelbimo pradžia - 2014 m. lapkričio 14 d. Konkurso dalyvių darbai priimami iki 2014 m. gruodžio 31 d.

1.5.   Papildoma informacija teikiama el. paštu rasoslis@gmail.com, tel. 8 680 31110.

 

2.      KONKURSO DALYVIAI IR TRUKMĖ

2.1.   Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos regioninių ir vietinių laikraščių žurnalistai.

2.2.   Konkursas prasideda 2014 m. lapkričio 14 d. ir tęsiasi iki 2014 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

2.3.   Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio mėn. 18 d.

 

3.      TIKSLAS IR TEMOS

3.1.   Konkurso tikslas: skatinti viešąją diskusiją tema „Euro įvedimas ir socialiai atsakingo verslo iniciatyva „Perskaičiuota sąžiningai" Lietuvos regionuose".

3.2.   Konkursui galima teikti iki 2014 m. gruodžio 31 d. regioniniame arba vietiniame laikraštyje išspausdintą/-us darbą/-us (straipsnį, straipsnių rinkinį, reportažą, fotoreportažą, interviu ir kt. žanro kūrinį/-ius), kuriais siekiama konkurso tikslų.

3.3.   Konkurso organizatoriai ypatingą dėmesį skiria šioms temoms:

-         konkrečiame regione veikiančių verslininkų aktyvumas prisijungiant prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo[1];

-         konkrečios savivaldybės veiksmai, skatinant vietos ūkio subjektus euro įvedimo metu elgtis sąžiningai, laikantis Geros verslo praktikos memorandumo reikalavimų[2].

Taip pat gali būti teikiami ir bus vienodais pagrindais vertinami išspausdinti darbai (žurnalistiniai kūriniai) kitomis temomis, kurios atitinka konkurso tikslus.

 

4.      DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

4.1.   Paraiškas konkursui gali teikti visi žurnalistai, kurių autoriniai darbai, atitinkantys konkurso tikslus, buvo paskelbti vietinės ir regioninės spaudos leidiniuose nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Tokias pat paraiškas gali teikti ir vietinių bei regioninių laikraščių redakcijos, nurodydamos publikuoto darbo autorių.

4.2.   Darbų pateikimo tvarka:

4.2.1.      Užpildoma konkurso paraiška (Priedas Nr. 1), nurodant kūrinio pavadinimą, publikavimo datą ir leidinį, kuriame kūrinys buvo publikuotas.

4.2.2.      Paraiška su pateikiamo darbo (žurnalistinio kūrinio/-ų) el. kopija (pdf, jpg arba kitu formatu) atsiunčiama el. paštu: rasoslis@gmail.com. 

4.2.3.      Jei konkurso dalyvis pateikia daugiau nei 1 paraišką, prie kiekvienos paraiškos turi būti pridėti skirtingi konkursui skirti darbai (žurnalistiniai kūriniai). Kiekviena paraiška yra vertinama atskirai, nepriklausomai nuo dalyvio pateikto paraiškų kiekio.

4.3.   Darbai, pateikti po 2014 m. gruodžio 31 d., nevertinami.

4.4.   Konkursui negalima teikti ES fondų, kitomis viešosiomis arba privačiomis lėšomis finansuotų užsakomųjų darbų ir projektų medžiagos.

 

5.      DARBŲ VERTINIMAS

5.1.   Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos ekspertų.

5.2.   Komisijos narys, jeigu jis yra darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu ar yra konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką nedalyvauja.

5.3.   Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus žurnalistinius kūrinius, kurių tematika atitinka Konkurso tikslus (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma).

5.4.   Vertinant konkursui pateiktus žurnalistinius kūrinius, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:

-      turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10);

-      objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);

-      kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);

-      informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).

 

 

6.      KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

6.1.   Konkurso darbai bus įvertinti ir nugalėtojai išrinkti ne vėliau kaip 2015 m. sausio 16 d.

6.2.   Išrenkami trys daugiausia komisijos balų surinkę konkursui pateikti darbai. Tuo atveju, jei daugiau nei 3 darbai surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija tarpusavyje lygina vienodą balų skaičių surinkusius darbus, nuspręsdama, kuriam iš jų suteikti geresnį įvertinimą.

6.3.   Visiems trims konkurso laimėtojams (daugiausia balų surinkusių darbų autoriams) įteikiami nauji planšetiniai kompiuteriai, kiekvieno jų mažmeninė kaina negali būti mažesnė nei 1600 Lt (463,39 EUR). Bendra visų trijų prizų vertė negali būti mažesnė nei 4800 Lt (1390,18 EUR).

6.4.   Organizatorius yra atsakingas už prizų įteikimą ir pristatymą konkurso laimėtojams.

 

7.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.   Organizatorius pareiškia, kad konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

7.2.   Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu rasoslis@gmail.com. Konkurso organizatorius įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo.


Priedas Nr. 1

 

KONKURSO PARAIŠKA

 

 

Paraišką pildyti kompiuteriu. Užpildytą paraišką su konkursui pateikiamo darbo (išspausdinto žurnalistinio kūrinio/-ių) kopija pateikti el. paštu rasoslis@gmail.com  iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

                                                                                                                                                        

2014 M.       MĖN.    D. (paraiškos pildymo data)

 

 

 

PATEIKIAMO DARBO (LEIDINYJE IŠSPAUSDINTO KŪRINIO/-IŲ) PUBLIKAVIMO DATA

     

 

 

 

LEIDINIO, KURIAME IŠSPAUSDINTAS KONKURSUI SIŪLOMAS KŪRINYS, PAVADINIMAS

     

 

 

 

 

 

PARAIŠKĄ TEIKIANTIS ASMUO

Vardas      

Pavardė      

Tel.      

El. p.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 [1] Prisijungdamos prie memorandumo įmonės įsipareigoja nepiktnaudžiauti euro įvedimu. Prie memorandumo prisijungusių įmonių sąrašas skelbiamas svetainėje http://www.euras.lt/.

[2] 2014 m. spalio mėn. paskelbtas konkursas Lietuvos savivaldybėms, kurio metu savivaldybės kviečiamos aktyviai bendradarbiauti su vietos verslu, skatinant įmonių prisijungimą prie memorandumo. Informacija apie konkurso eigą skelbiama svetainėje http://www.euras.lt/.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-12-09 10:57
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media