2019 m. vasario 15 d., Penktadienis

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama internetinei žiniasklaidai

2018-01-25
 
 

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2018 metų 6 programos (Internetinė žiniasklaida)

REZULTATAI

Eil. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Projektas

Skirta suma (EUR)

1

UAB "15min"

"Kultūra"

38000

2

UAB "15min"

"100 Lietuvų"

18000

3

VšĮ "7 meno dienos"

"Prioritetas kultūrai: refleksija ir informacija"

15000

4

VšĮ "M puslapiai"

"Jaunosios kritikos forumas"

7000

5

VšĮ Menų spaustuvė

"Menų faktūra": tapatybė, drama, valstybė

10000

6

VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras

"Lietuvos muzikos kūrybos teritorijos"

9000

7

Tarptautinės  vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius

"Lengva rasti gerą knygą: tęstinis informacijos apie vaikų literatūrą projektas"

2000

8

VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centras

"Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui"

7000

9

Baltijos pažangių technologijų institutas

"Mokslo populiarinimo laidos jaunimui"

4000

10

UAB "Mamos žurnalas"

"Vaikams atsiveria senovė"

4500

11

VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas"

"Kultūros eskizai": virtuali "Šiaurės Atėnų" erdvė

10000

12

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje

"Lietuvybė pasaulyje"

3000

13

UAB "Reklamos naujienos"

"Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija internete - tekstai.lt

5000

14

Punsko "Aušros" leidykla

"Vakar-šiandien-visados"

5000

15

Lietuvos muzikų sąjunga

"Lokaliai  ir globaliai - disputai apie muziką ir kultūros politiką, medijų menai ir kritikos tribūna"

4000

16

VšĮ "Kinfo.lt"

"Lietuviško kino sklaida internetinėje erdvėje 2018"

4000

17

VšĮ "Aštuntoji diena"

"Laiko smiltys"

11000

18

UAB "Panevėžio rytas"

"Kaimo versmė"

3000

19

VšĮ "Artnews.lt"

"Artnews.lt veiklos dešimtmečio programa: nuodugnus ir aktyvus šiuolaikinio meno reflektavimas"

6000

20

Lietuvos kompozitorių sąjunga

"Lietuvos profesionaliosios muzikos antena"

4500

21

VšĮ "Artnews.lt"

"Žurnalo Echo Gone Wrong veikla 2018"

4000

22

VšĮ "Žiemos žodžiai"

"Tekstai TV: lietuvių literatūrinio gyvenimo apžvalga"

4000

23

VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas

"Fotožurnalistikos samprata Lietuvos ir pasaulio kontekste"

4000

24

ON Media UAB

"Jaunimo palėpė"

4000

25

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras

"Kadras"

5000

26

VšĮ Žurnalas "Kinas"

"Kino kritikos dirbtuvės"

4000

27

VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras"

"Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, jų vertinimas ir komentarai"

4000

28

MB "Polyfield Media"

"Interviu ciklas su jaunąja Lietuvos tautinių mažumų ir mišrių šeimų karta"

4000

29

UAB "Žinių radijas"

"Kaip?"

6000

30

VšĮ "Bernardinai.lt"

"Lietuviškos migracijos"

3000

31

UAB "Utenos diena"

"Utenos krašto kūrėjai"

4500

32

VšĮ "Klevų alėja"

"Lentvario miesto ir jo apylinkių istorinė ir kultūrinė tapatybė"

2000

33

UAB "Znad Wilii radijo stotis"

"Tautų dialogas"

7000

34

MB "Kas vyksta"

"Kaunas: istoriniais valstybingumo pėdsakais"

5000

35

Punsko "Aušros" leidykla

"Lietuva arčiau Lietuvos"

8000

36

UAB "Delfi"

"Medijos. Karas. Propaganda"

25000

37

VšĮ "Akademinė leidyba"

"Visuomenės informavimo apie informacinių karų pavojus ir atsparumo jų poveikiui švietimo projektas infokarai.lt"

8000

38

UAB "In toto"

"Kultūrpolis. Miesto eteris"

10000

39

IĮ "Inekta"

"Aktyvios bendruomenės - Lietuvos stiprybė"

3000

40

VšĮ Alytaus regioninė televizija

"Dzūkijos istorijos slenksčiai"

4000

41

UAB "SSB Studija"

"20-ies internetinių reportažų ciklas "informaciniai karai"

8000

42

VšĮ "Meno avilys"

"Interaktyvūs pasakojimai apie lietuvių poetinį dokumentinį kiną"

3000

43

VšĮ "Bernardinai.lt"

"Kultūros sklaida Lietuvoje ir svetur"

25000

44

VšĮ "Širvis"

"Širvintų etniniai kadrai"

2000

45

UAB "Anykštos redakcija"

"Laisvės ženklai"

7000

46

VšĮ "Vorutos" fondas

"Lietuvos valstybės šimtmetis: atradimai, įvykiai, interpretacijos ir dabarties aktualijos, valstybinė kalba"

3000

47

VšĮ "Mano Gargždai"

"Šimtas istorinių žingsnių: Klaipėdos kraštas"

4000

48

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

"Sėlių kultūra virtualioje erdvėje"

2000

49

Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus klodai"

"Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimas - kelias į pilietinę integraciją"

1500

50

Aina Media MB

"Žodžio laisvinimo istorija"

2000

51

VšĮ Ketvirta versija

"Lietuva ir Lewnkija. Priešiškumo genezė"

8000

52

UAB "Gimtasis Rokiškis"

"Mes - jėga"

2000

53

VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas

"Erdvės ir laiko santykis Lietuvos fotografijoje"

3000

54

Lietuvos žurnalistų sąjunga

"Medijų raštingumo ugdymas ir šviečiamoji tematika"

4000

55

UAB "Lietuvos žinios"

"Signatarų DNR"

9000

56

Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija

"Teatro elitas: scenos menininkų videoportretai"

4000

57

LŽS Kauno apskrities skyrius

"Patyrimo ir trūkumų sklaida. Žurnalistai - žurnalistams - apie žurnalistus"

3000

58

UAB "PėVėZė"

"Gyvoji archiotektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės"

5000

59

UAB "Mokslininkų sąjungos institutas"

"Pasaulio "Mokslo Lietuva"

3000

60

AINA Media MB

"Panevėžio istorijos puslapiai:atkurtos Lietuvos šimtmečio žingsniai"

2000

61

VšĮ "Kultūros atmintis"

"Svarbiausieji tautinio identiteto dėmesys: kalba ir etnokultūra"

6000

62

Lietuvos žurnalistų draugija

"Medijų labirintai - profesionalios ir etiškos žurnalistikos paieškos"

3000

63

VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas

"Tradicija ir novatoriškumas šiuolaikinėje tautodailėje"

2000

64

VšĮ "Zarasuose.lt"

"Zarasų krašto šimtmetis atkurtoje Lietuvoje: žmonės, įvykiai, kultūra ir tradicijos"

2000

65

UAB "Vyzdys"

"Fotografų pristatymas "Kūrybos galerijoje"

2500

66

UAB "Anykštos redakcija"

"Ratilai"

2000

67

VšĮ "Klaipėda atvirai"

"Klaipėdos operacijai - 95-eri: Sukilimo pėdsakais"

2000

68

VšĮ "Tėviškės alkas"

"Mes ir jie. Užsienio lietuviai ir tautinės bendrijos Lietuvoje: kada JIE virsta MES"

5000

69

UAB "Gimtoji žemė"

"Socialinės medijos - neribotos galimybės ir užslėptos žabangos"

2000

70

VšĮ "Šiauliai plius"

"Mano širdies vėliava - pilietiškumas"

4000

71

UAB "Kupiškėnų mintys"

"Rezervuota jaunimui"

3500

72

VšĮ "Mažeikių laikraštis"

"Šalis ta Lietuva vadinas..."

1000

 

 

 

424000

 

 

 

 

Neskirtas finansavimas

Ei. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Projektas

 

1

"Lewben Art Foundation"

"Savas kambarys"

0

2

VšĮ "Archiforma"

"Profesionalios ir reprezentatyvios šiuolaikinės lietuvių architektūros pristatymo kokybės klausimai"

0

3

VšĮ Prigimtinės kultūros institutas

"Mokslas - visuomenei: lietuviškoji kultūros antropologija"

0

4

UAB "Trakų žemė"

"Lietuvių kultūrinio ir tautinio tapatumo sklaida Trakų krašte"

0

5

VšĮ Uljana Kim ir ko

"kinasx100"

0

6

VšĮ Lietuvos muzikos atlikėjų informacjos centras

"Jaunieji Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjai LMAIC tinklalapyje"

0

7

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

"Tarpdisciplininiai menininkų ir žiūrovų eksperimentai portale www.letmekoo.lt"

0

8

IĮ "Inekta"

"Etnokultūros lobiai: paveldas ir gyvoji tradicija"

0

9

VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras

"Lietuvos teatro asmenybės" audiovizualiniame metraštyje "Lietuvos teatras"

0

10

VšĮ "Širvis"

"Švenčiu šimtmečio Lietuvą"

0

11

ON Media UAB

"Arti - toli"

0

12

VšĮ "Lietuvos išeivijos dailės fondas"

"Išeivijos dienoraščiai"

0

13

UAB "Lietuvos žinios"

"Lietuva po šimto metų"

0

14

VšĮ "Tėviškės alkas"

"Lietuvos šimtmečio statramsčiai - kultūra, menas, mokslas - Alkas.lt portale"

0

15

VšĮ Jūsų Panevėžys

"Panevėžio dramos teatras nuo Juozo Miltinio iki dabar..."

0

16

UAB "Atvirai"

"Garsiausių anykštėnų videometraštis"

0

17

VšĮ Jūsų Panevėžys

"Pažink Panevėžį: Panevėžys praeityje ir dabar (1918-2018)"

0

18

VšĮ Alytus plius

"Šimtas Alytaus gyvenimo metų: žmonės ir įvykiai"

0

19

UAB "Savaitė"

"Šimtas Lietuvos pokyčių metų"

0

20

Asociacija jaunimo sambūris "Pro Patria"

"Įkvėpti ateities? Valstybingumo kryžkelė šimtmečio refleksijose"

0

21

MB "Kas vyksta"

"Turinio kūrėjai KALBA turinį kuriantiems"

0

22

UAB "Vakarų eksperesas"

"Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti"

0

23

VšĮ Meno bangos

"Frankofonijos refleksijos kultūros svetainėje www.menobangos.lt"

0

24

Baltic Media Ltd

"Lietuvos šimtmečio aidai Jungtinėje Karalystėje"

0

25

VšĮ Dokumedija

"Pirmojo profesionalaus lietuviško podkasto (tinklalaidės) "Nyla" kūrimas ir viešinimas"

0

26

Jaunųjų profesionalų programos alumnų asociacija

"Nuajienlaiškis "Aš manau"

0

27

VšĮ Pilietinės demokratijos institutas

"Dieveniskes.lt - informacijos vartai Pietryčių Lietuvai"

0

28

UAB "Mamos žurnalas"

"Sveiki sugrįžę!"

0

29

VšĮ "Šiauliai plius"

"Kultūros centras - ne pastatas, o kurianti bendruomenė"

0

30

VšĮ Alytus Plius

"Kultūros kaleidoskopas"

0

31

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

"Atvira bendruomenių Lietuva"

0

32

UAB "Gimtasis Rokiškis"

"Mano kraštas - Lietuva"

0

33

VšĮ "Klaipėda atvirai"

"Vakarų Lietuvos piliakalniai nematytu rakursu"

0

34

Klaipėdos apskrities žurnalistų ir verslininkų klubas

"Klaipėdos kraštas - buvęs Rytų Prūsijos regionas, neatsiejama dabartinės Lietuvos dalis"

0

35

VšĮ "Kultūros barų" leidykla

"Kaip pažinti paslėptas prievartos formas"

0

36

UAB "Naujosios medijos grupė"

"Senojo Vilniaus metamorfozės"

0

37

Lietuvos rašytojų sąjunga

"Kauno rašytojų interneto svetainės plėtra"

0

38

VšĮ Meno bangos

"Miestelių ramybė ir nerimas"

0

39

UAB "Lietuvos sveikata"

"Klausk drąsiai"

0

40

VšĮ "Meno avilys"

"Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas Lietuvos regionuose"

0

41

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga"

"Kova už laisvę tęsiasi - apie įvairias laisvės formas ir faktorius, besikėsinančius į tautinę savimonę, moralę ir valstybingumą"

0

42

UAB "Apskaitos ir audito žinios"

"Už skaidrų verslą"

0

43

VšĮ "Muzikos fiesta"

"Ekologijos svarba visuomenei ir gamtai"

0

44

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga"

"Kova už laisvę - kova prieš melą, vergiją ir klaidinančią propagandą"

0

45

AINA Media MB

"Panevėžio mokytojai"

0

46

Asociacija "Lietuvos Karalystės Rūmai"

"Lietuvos Karalystės Rūmai"

0

47

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras

"Žinių radijas prabyla gestų kalba"

0

48

VšĮ "Tribal Communications"

"Kultūros maršrutai"

0

49

VšĮ "Tribal Communications"

"Dezinformacija (fake news) interneto medijose kaip iššūkis demokratijai"

0

    

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-01-25 11:20
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media