2019 m. vasario 15 d., Penktadienis

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama nacionalinei ir regioninei periodinei spaudai

2018-01-25
 
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2018 metų 2 programos (Nacionalinės periodinės spaudos) REZULTATAI
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjektasSkirta suma (EUR)
1VšĮ "Bitutės žurnalas""Kultūros, meno ir kūrybos atradimai žurnale vaikams "Bitutė"9000
2UAB  Informacijos vadybos agentūra"Į praeitį, dabartį ir ateitį- geltona, žalia, raudona" 4000
3VšĮ Atviros visuomenės forumas"IQ kultūra"10000
4VšĮ "Ateities leidybos centras""Jie ir mes"20000
5VšĮ "Akiračio" redakcija"Kurtieji: prieš 100 metų ir dabar"7000
6Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija"Žiniasklaidos laisvės regionuose analizė. Tai duotybė ar nuolatinė kova?"7000
7VšĮ "Vorutos" fondas"Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto"7000
8Tarpt.vaikų ir jaunimo literatūros asociacija (IBBY) Lietuvos skyrius"Vaikų literatūros šimtmetis prie Baltijos jūros"5000
9UAB leidykla "Nieko rimto""100 metų tiltas iš praeities į dabartį"6000
10UAB "Lietuvos žinios""100 pasididžiavimo metų"12000
11UAB "Verslo žinios""Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui..."9000
12VšĮ Caritas leidykla "Artuma""Šeimos vertybių puoselėjimas mėnraštyje "Artuma"9000
13UAB "Lietuvos žinios""Istorijos"12000
14VšĮ "Bičiulystė""Lygios galimybės- atviros visuomenės pamatas"5000
15UAB "Verslo žinios""Išmani Lietuva"13000
16VšĮ "Abigailė""Kai pažadinamas sąmoningumas"3000
17VšĮ "Geologijos akiračiai""Visuomenei apie geologiją"4000
18Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga"Virtualybė, vertybė ir valstybė"5000
19UAB Mokslininkų laikraštis"Pažinimo ir ugdymo erdvė: mokslininkai- visuomenei. Lietuvos mokslininkų potencialo teikimas valstybės strategijai tobulinti"8000
20VšĮ "Brailio spauda""Neregys informacijos sraute 2018"7000
21Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga"Lietuvos laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai"4000
22Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga"Istorija be "baltų dėmių"2000
23UAB "Apskaitos ir audito žinios""Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų"4000
24VšĮ "Naujasis amžius""100 metų- tūkstančiai žygių..."6000
25VšĮ "Lututės" leidykla"Skaityk "Lututę"- draugauk su gamta"7000
26VšĮ "Naujasis amžius""Lietuvos kūrėjai"3000
27UAB "Savaitė""Nuo Aukštųjų kursų iki universiteto: akademinių bendruomenių įtaka kultūrai, tautinei savimonei ir visuomenės raidai"1800
28Lietuvos ornitologų draugija"Žymiausi gamtininkai, ornitologai ir jų darbai Lietuvos atkūrimo šimtmetyje"4.000
29UAB "Mamos žurnalas""Mūsų namai- tavo namai"4000
30VšĮ "Lututės" leidykla"Lietuvos gamta. Vertinga tai, kas natūralu"4000
31UAB "Žurnalų leidybos grupė""Tikros istorijos. Vardan tos Lietuvos" 4000
32Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga"Iš laisvės kovų- į valstybingumo tvirtinimą"2000
33VšĮ "AP idėjos""Technika ir technologijos- populiariai visiems"2000
34UAB "Vyzdys""Klasikinės ir šiandienos Lietuvos fotografijos kūrėjų sąšauka"3000
Neskirtas finansavimas
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjektas 
1VšĮ "Lietuvos aido" fondas"Už šimtmečio šviesą!"0
2UAB "Mamos žurnalas""Gyvoji istorija mūsų namuose"0
3UAB "Lietuvos sveikata""Sidabrinė sveikata"0
4UAB "Apskaitos ir audito žinios""Šešėliui- ne"0
5VšĮ Ekologinio švietimo centras"Ugdanti gamta- patirtys ir galimybės- savaitraštyje "Žaliasis pasaulis"0
6VšĮ "Lietuvos aido" fondas"Atgal į praeitį pasitinkant šimtmetį"0
7VšĮ "Augustana""Socialinės atsakomybės sklaida ir aktualizavimas"0
8UAB "Romeras""Lietuvos šimtmečio vartojimo kultūros istorijos"0
    

 

 

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2018 metų 3 programos (Regioninė spauda) REZULTATAI
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjektasSkirta suma
1UAB Suvalkietis"Pažinimo laboratorija"12500
2UAB "Santarvės laikraštis""Tėvynė viena"13000
3UAB "Ilada""Profesionalaus meno atodangos žurnale "Durys"40000
4UAB "Santarvės laikraštis""Krašto kultūra: ženklai ir kontūrai"13000
5UAB "Antikva""Tas laisvės nevertas, kas negina jos"8500
6UAB "Personalo nuomos projektai""Santaka 2018"30000
7UAB "Pajūrio naujienos""Kultūrinė ir jaunimo saviraiška, portretai, krašto istorija"22000
8UAB "Kupiškėnų mintys""Vėrinys"12500
9UAB Suvalkietis"Valstybės šimtmečio varpas skambės ir 2018-ųjų Lietuvos kultūros sostinėje"9000
10UAB "Santakos laikraštis""Lietuva - širdy"12000
11UAB "Santakos laikraštis""Valstybė buvo, yra ir bus"5000
12UAB "Šiaulių kraštas""Atolankose" - Šiaulių krašto kultūra, menas, literatūra"12000
13UAB "Utenos diena""Indraja"8000
14UAB "Kupiškėnų mintys""Kupiškio krašto kaimų istorijos"8000
15UAB "Alytaus naujienos""Medijų virtuvė"11000
16ON Media, UAB"Iššūkis Lietuvai"8000
17UAB "Alytaus naujienos""Slenksčiai"15000
18UAB "Panevėžio rytas""Krašto santakos"9000
19Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje"Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietima,s mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu, kultūros paveldas"9000
20UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija"Ant septynių kalvų"8000
21UAB "Trakų žemė""Karaimų istorinė atmintis - išlikimo sąlyga"4000
22Pagėgių krašto draugija "Sandūra""Rambynas - Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui - 2018"3000
23UAB "Panevėžio rytas""Mes - čia!"4000
24UAB "Antikva""Gondingos papėdėje"4000
25VšĮ "Šiauliai plius""Maži ir dideli Šiaulių regiono ambasadoriai"6000
26ON Media, UAB"Aukštaitijos senvagė"10000
27UAB "Emduva""Mūsų bendruomenė: atmintis ir šiandiena"3000
28Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija"Šiaurės verdenės"4000
29VšĮ "Šiauliai plius""Šimtmečio moterys"7000
30UAB "Gimtoji žemė""Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose"3000
31UAB "Biržiečių žodis""Biržės. Biržų krašto istorijos, kultūros, literatūros priedas"4000
32UAB "Emduva""Kultūros priemenė"4000
33UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija"Laiko pėdos Varnių vieškeliuose"4000
34UAB "Vakarų ekspresas""Mažoji Lietuva"15000
35UAB "Ukmergės žinios""Kai miesto akmenys prabyla"6000
36Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacija"Būkem žemaite"11000
37UAB "Anykštos redakcija""Aukštaitijos kodas - meno kūrėjai ir jų premijos"4000
38UAB "VVARFF""Žemaičių kultūrinis savitumas: istorija ir šiandiena"13000
39UAB "Trakų žemė""Lietuvių konferencijos Vilniuje delegatai iš Trakų apskrities: biografijų parengimas"3500
40UAB "Klaipėdos dienraštis""Moja Litva"10000
41UAB "Gyvenimas""Vakar, šiandien, rytoj..."17000
42UAB "Kaišiadorių aidai""Kaišiadorių krašto šviesuoliai: veikla, kūryba, pomėgiai"7000
43UAB "Gargždų banga""Jungtinės pajėgos: kultūros ir jaunimo keliu"22000
44UAB "Elektrėnų kronika""Šimtmečio portretai daugiakultūrinėje bendruomenėje"7000
45UAB "Gimtoji žemė""Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis"2000
46VšĮ "Mažeikių laikraštis""Iš praeities - į dabartį"3000
47UAB "Gimtasis Rokiškis""Rokiškis - triskart Lietuva"15000
48UAB "Plungės žinios""Proveržis"5000
49UAB "Utenos Indra""Utenos apskrities regiono sociokultūrinių veiklų galimybės ir patirtys projekte "Spindulys"4000
50UAB |"Šilutės leidyba""Jaunimo banga"4000
51UAB "Plungės žinios""100-čio Lietuva. Žemaitijos šviesuoliai"4000
52UAB "Tauragės kurjeris""Taurragis"5500
53Draugija "Saulutė""Žemaitija šimtmečio šviesoje"4000
54UAB "Jurbarko šviesa""Mano kraštas: kūrybinė, jaunimo ir bendruomenių erdvė"7000
55Lenkijos lietuvių draugija"Lenkijos lietuvių tautinio sąmoningumo ugdymas"8000
56UAB "Anykštos redakcija""Akiratis"7000
57UAB "Jurbarko laikas""Gelbėjimo misija: įdomioji nykstančių Jurbarko rajono kaimų istorija ir ją kuriantys žmonės"3500
####Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras"Romuvos keliais"4000
59UAB "Atvirai""Mūsų kraštas čionai, tarp kalnų Anykščiai"4000
60UAB "Utenos Indra""Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida"3000
61UAB |"Šilutės leidyba""Praeitis kuria ateitį"2500
62UAB "Tauragės kurjeris""Žodis - ne žvirblis"2000
63UAB "Jurbarko laikas""Sakraliojo paveldo aruodai Jurabarko krašte. Religinės bendruomenės ir šventės"2000
64UAB "Vienybės redakcija""Kultūros ir meno versmės Žemaitijoje"4500
65UAB "Utenos diena""Kultūros vertybių pėdsakais"5000
66Lenkijos lietuvių draugija"Suvalkų lietuvių praeitis ir dabartis"2500
67UAB "Merkio kraštas""Gyvieji archyvai"4000
68UAB "Mugės redakcija""Vidury Lietuvos"4000
69Asociacija Dzūkų kultūros draugė"Žurnalas "Dainava" - dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garantas"3000
70UAB "Amalkeros leidyba""Miesto kultūra ir istorija: augame drauge"6000
71UAB "VVARFF""Kultūros laikas Žemaitijoje"5000
72 "Bendraamžiai. Jaunimo kūrybiniai ieškojimai ir iniciatyvos kultūrinėje krašto erdvėje"3000
73UAB "Druskininkų savaitė""Druskininkų krašto kultūros puslapiai"4000
74D. Jankelaitienės individuali įmonė"Šalčininkų rajono gyventojų pilietiškumo skatinimas"4000
75VšĮ "Žiemgalos leidykla""Istorinė Žiemgala žiemių ir žemių galas"3000
76Romualdo Ozolo paramos fondas"Nacionalinės istorijos lokaliniai savitumai"3000
77UAB "Nauja vaga""Lietuvos pakrašty"3000
78Literatūros almanacho Varpai redakcija"Kultūros, meno, mokslo, procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache"2000
79UAB "Sidabrės" laikraščio redakcija"Kultūros veidrodžiai"2500
80UAB "Švyturio laikraštis""Mūsų provincija"2500
81UAB "Galvok""Kalba ir jos puoselėtojai Trakų ir Elektrėnų krašte"2000
82UAB "Dzūkų žinios""Dzūkijos krašto ir žmonių atspindžiai"2000
83UAB "Šilalės artojas""Mūsų kaimeliai: tada ir dabar"2000
84VšĮ "Kurier Wilenski""Kova su Rusijos propagandos pasekmėmis Vilniaus regione"4000
85VšĮ "Kurier Wilenski""Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą"3000
86VšĮ "Informacijos kalvė""Rukla - pabėgėlių vartai į Lietuvą"3000
87UAB "Šilalės artojas""Mūsų dienų istorija"2000
88VšĮ "Širvis""Mes mylim Širvintas"3000
89UAB "Zarasų kraštas""Šimtmečio maršrutais - į ateitį"2000
   614500
    
Neskirtas finansavimas
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjektas 
1UAB "Vakarų ekspresas""Kultūros uostas"0
2UAB "Šiaulių naujienos""Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis: asmenybės iš Šiaulių"0
3UAB "Danielita""Tėviškės žburiai"0
4Leidybinė-informacinė UAB "Vakarinė Palanga""Ilgoji pertrauka"0
5UAB "Jurbarko šviesa""100 Lietuvos metų - tiltas tarp garbingos praeities ir prasmingos šiandienos"0
6UAB "Švyturio laikraštis""Ant Akmenos krantų"0
7Leidybinė-informacinė UAB "Vakarinė Palanga""Etninės mažumos Palangos bendruomenės tautų kultūros juostoje"0
8UAB "Gėlupis""Tauta, tai - mes"0
9UAB "Joniškio dienos""100 Joniškio krašto perlų"0
10UAB "Nauja vaga""Kultūros link"0
11UAB "Dzūkų žinios""Kultūros ir meno sklaida Lazdijų krašte"0
12UAB "Danielita""Krantai: visi mes  - Širvintos vaikai..."0
13UAB "Daugtaškis""Šakiai: tarp miesto ir kaimo"0
14UAB "Legnas""Kelionės septyniomis Telšių krašto kalvomis, Lietuvos šimtmečio ir Žemaitijos kaimu, Karolinos Praniauskaitės bei sakraliniais takais"0
15UAB "Šilokarčema""Ant rubežiaus"0
16VšĮ "Širvis""Jie gyvena ir yra tarp mūsų"0
17UAB "Palangos tiltas""Mes - jūros vaikai: laisvi ir pašėlę"0
18UAB "Renuna""Dzūkų lobiai"0
19VšĮ Radviliškio rajono paramos centras"Nepriklausomybės 100-metis: valstybę kūrę kraštiečiai ir įvykiai"0
20VšĮ Radviliškio rajono paramos centras"Aktyvus pilietis - stipri savivalda"0
21VšĮ "Informacijos kalvė""Istorijos ir geografijos atspindžiai Jonavos krašto vietovardžiuose"0
22UAB "Daugtaškis""Lietuva - tai mes"0
23UAB "Palangos tiltas""Jūros mūšos aidai pajūrio kūrėjų meninėje raiškoje ir gyvenime"0
24UAB "Palangos tiltas""Saugi visuomenė - pilietiška visuomenė"0
25UAB "Rinkos aikštė""Skaityk, klausyk, mąstyka"0
26UAB "Rinkos aikštė""Kuriantys gražesnį pasaulį"0
27VšĮ "Tauragės žinios""Šimtmečio Tauragė: praverkime krašto lobių skrynią"0
28UAB "Jurbarko laikas""Lietuvos 100-mečiui. Jurbarkiečių indėlis į valstybės kūrimą. Sužinok, įvertink, įamžink"0
    
Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-01-25 11:41
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media