2024 m. birželio 15 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Skelbiamas konkursas Mato Šalčiaus premijai gauti

2024-04-23
 
Matas Šalčius

Matas Šalčius

Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga.
Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. 2000 eurų premija skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS (Lietuvos žurnalistų sąjungos) skyriai, LŽS klubai, NŽKA (Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija), taip pat patys žurnalistai. Premija skiriama LŽS, NŽKA nariams, Prienų krašto studentams, studijuojantiems žurnalistiką, arba žurnalistams, kilusiems iš Prienų krašto.
Pateiktus darbus premijai gauti vertina specialiai sudaryta Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisija, į kurios sudėtį įeina deleguoti LŽS valdybos ir NŽKA valdybos nariai.
Kandidatų dokumentai iki 2024 m. gegužės 20 d. pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. administracija@prienai.lt.
Pareiškėjas, siūlydamas kandidatą premijai gauti, išvardija kandidato premijuotinus darbus ir pateikia, jo manymu, reikalingus dokumentus bei savo rekomendaciją. Jeigu dokumentus konkursui teikia pats kandidatas, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar organizacijos rekomendaciją.
Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė (tel. +370 319 61 135, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas su dokumentų teikimu susijusiais klausimais.
Premijos skyrimo nuostatus rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt ir Lietuvos žurnalistų sąjungos interneto svetainėje www.lzs.lt.


PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. T3-300
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė.
2. Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatai nustato šios premijos skyrimo tvarką.
3. Premija skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
4. Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Informacija apie konkursą skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje www.lzs.lt, Prienų rajono spaudos leidiniuose, respublikinėse ir kitose informavimo priemonėse.
5. Premijos dydis 2000 Eur.
2024 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-78 redakcija
6. Premija mokama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų.
7. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS).
II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
8. Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau - NŽKA), taip pat patys žurnalistai (toliau - Pareiškėjai).
9. Kandidatų dokumentai pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. administracija@prienai.lt.
2020 m. vasario 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-32 redakcija
2024 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-78 redakcija
10. Pareiškėjas, siūlydamas kandidatą premijai gauti, išvardija kandidato premijuotinus darbus ir pateikia, jo manymu, reikalingus dokumentus bei savo rekomendaciją.
11. Jeigu dokumentus konkursui teikia pats kandidatas, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar organizacijos rekomendaciją.
12. Premija skiriama LŽS, NŽKA nariams, Prienų krašto studentams, studijuojantiems žurnalistiką, arba žurnalistams, kilusiems iš Prienų krašto.
13. Prienų rajono savivaldybės meras savo potvarkiu tvirtina 8 narių Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisiją (toliau - komisija), į kurios sudėtį įeina deleguoti LŽS valdybos ir NŽKA valdybos nariai.
14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
15. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas.
Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami paprasta komisijos narių balsų dauguma.
16. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos pirmininkas pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.
17. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
18. Jei yra galimas privačių ir viešųjų interesų konfliktas, komisijos narys turi nusišalinti nuo konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.
19. Komisija sprendimą priima atviru balsavimu, protokolą pateikia Prienų rajono savivaldybės merui.
2020 m. vasario 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-32 redakcija
2024 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-78 redakcija
20. Prienų rajono savivaldybės meras, gavęs komisijos protokolą, įvertina siūlymus ir paveda juos vykdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
2024 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-78 redakcija
21. Komisijos nariai konkurse nedalyvauja.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Tas pats asmuo Mato Šalčiaus premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą. Premija neskiriama autoriui po mirties.
23. Komisijos sprendimu papildomai gali būti įsteigtas ir specialusis prizas.
24. Įvertinusi konkursui pateiktus darbus, komisija turi teisę neskirti premijos.
25. Nuostatuose neaptartus klausimus ar iškilusius ginčus posėdžių metu sprendžia komisijos nariai.
26. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar panaikinami Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-23 14:37
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media