2023 m. gegužes 29 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Tylos minutė

*print*

Archyvas :: Vokietijoje mirė išeivijos spaudos leidėjas, redaktorius, pedagogas, daktaras Vincas Bartusevičius

2020-04-23
 
Vincas Bartusevičius

Vincas Bartusevičius

Vytautas Žeimantas


Vokietijoje, Wittlicho mieste balandžio 21 d. po insulto mirė Lietuvos kultūros instituto Hiutenfelde, įkūrėjas ir vadovas, išeivijos spaudos leidėjas, redaktorius, Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininkas, humanitarinių mokslų daktaras Vincas Bartusevičius.
Vincas Bartusevičius gimė 1939 m. birželio 4 d. Bartininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1944 m. vasarą, artėjant sovietų kariuomenei, su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1959 m. baigė Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnaziją. Miuncheno ir Tiūbingeno universitetuose studijavo sociologiją, istoriją ir psichologiją, sociologijos magistras (1966). 
V. Bartusevičius jau gimnazijoje aktyviai reiškėsi moksleivių ateitininkų organizacijoje, vėliau Vokietijos studentų ateitininkų ir Lietuvių studentų sąjungose. 1960-1970 m. buvo Vokietijos lietuvių studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas ir sąjungos laikraščio „Ateitin!" redaktorius. Nuo 1967 m. buvo laikraščio „Jaunimo žodis" redaktorius.
Nuo 1967 m. dirbo lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, dėstė istoriją ir visuomenės mokslą. Vėliau dėstė Wittlicho apskrities mokyklose, Rheinland-Pfalzo krašto policijos mokykloje. 
Aktyviai dalyvavo Vokietijos lietuvių bendruomenėje (LB), beveik 40 metų buvo renkamas į LB Tarybą, Valdybą, buvo ir bendrovės vicepirmininkas, LB leidžiamo žurnalo „Informacijos" redaktorius. 2010 m. kovo 20 d. išrinktas Vokietijos LB Garbės pirmininku.
1981 m. Hiutenfelde įsteigė Lietuvių kultūros institutą (LKI) su centrine lituanistine biblioteka ir archyvu, iki mirties buvo jo direktorius. 34 metus, kasmet rengė LKI mokslines konferencijas, joms vadovavo. Buvo LKI leidinių serijų „LKI Suvažiavimo darbai" (25 tomai) ir „LKI leidiniai" (9 tomai) leidėjas ir redaktorius. 
Dr. V. Bartusevičius skaitė paskaitas Europos lietuviškųjų studijų savaitėse, LKI suvažiavimuose, mokslo konferencijose, kongresuose, o taip pat Vokietijos lietuvių apylinkėse tautinių ir kitų švenčių proga. Tyrė lietuvių išeivijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės, Lietuvos raidos XX a. pabaigos problemas.
1999 m. Vilniaus universitetas jam suteikė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį už apgintą disertaciją „Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944-1951".
Dr. V. Bartusevičius vienas ir su kitais išleido knygų vokiečių ir lietuvių kalbomis: "Holokaustas Lietuvoje" (Kelnas, 2003), "50 Europos lietuviškųjų studijų savaičių" (Hiutenfeldas, 2007), "Lietuvių pėdsakai Vokietijoje" (Hiutenfeldas, 2009), "Iš priklausomybės - į nepriklausomybę" (Klaipėda, 2008), "Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951" (Vilnius, 2012), "Liubeko lietuviai 1945-2015" (Vilnius, 2015).
1999 m. jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi. 2005 m. - jam įtektas Reino-Maino/Pietinio Heseno regiono Garbės žymuo už ypatingas pastangas ir nuopelnus Lietuvių kultūros institute ir tautų draugystės suvienytoje Europoje skatinimą. 2005 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Vyriausybės apdovanojo „Garbės aukso ženklu". 2014 m. jam buvo įteikta Lietuvos užsienio reikalų ministerijos „Lietuvos diplomatijos žvaigždė" už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius. 2015 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija jam įteikė Mokslo premiją, kuri yra skiriama užsienio lietuviams mokslininkams, už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.
Šiais metais už ilgametę mokslinę veiklą išsaugant lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą, istoriją, už indėlį stiprinant bendruomenę ir paramą lietuviškai gimnazijai Vokietijoje buvo apdovanotas garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai" medaliu.
 V. Bartusevičius palaidotas Wittlicho kapinėse.
Lietuvos kultūra, mokslas, išeivija neteko darbštaus ir talentingo pedagogo, mokslininko, spaudos darbuotojo, visuomenininko. Reiškiame nuoširdžią užuojautą belionio šeimai ir artimiesiems. 
Rubrika Tylos minutė yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-06-29 19:00
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media