2021 m. spalio 22 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Rašytojui, literatūrologui, knygų leidėjui Stasiui Lipskiui – 80 metų

2021-08-24
 
Nuotrauka atminimui. Po S. Lipskiui jubiliejinio renginio Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. S. Lipskis - centre

Nuotrauka atminimui. Po S. Lipskiui jubiliejinio renginio Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. S. Lipskis - centre

Jonas Laurinavičius,
Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys

 

 

„Jonas Aistis (1904-1973) - vienas žymiausių lietuvių poetų, dar 1937-aisiais pelnęs Lietuvos valstybinę premiją. Dėl 1940 metų okupacijos ir netrukus prasidėjusio karo Aistis liko atskirtas nuo gimtojo krašto. Baigęs mokslus Prancūzijoje, poetas vėliau persikėlė į JAV, daug metų dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.
Paskutiniąsias tris savo gyvenimo savaites Jonas Aistis praleido ligoninėje - kentėdamas didžiulius skausmus, bet neprarasdamas sąmonės, jis turėjo galimybę apmąstyti nueitą kelią, prisiminti savo artimuosius, bičiulius, atlikti savotišką išpažintį sau, Viešpačiui ir pasauliui".
Tai iš rašytojo, žurnalisto, literatūrologo Stasio Lipskio knygos „Ilgesio elegijos" - lietuvių poeto Jono Aisčio gyvenimo dramos anotacijos. Knyga susilaukė plataus susidomėjimo, gražaus vertinimo. Kaišiadorių rajono savivaldybė S. Lipskiui paskyrė 2020 metų J. Aisčio literatūros premiją.
Vien kelerių pastarųjų metų S. Lipskio išleistų knygų lentynoje skaitytojus džiuginantys reikšmingi kūriniai: „...negesk, žiburėli, negesk...", kur noveletėse atskleidžiamos tokios asmenybės, kaip rašytojai Vincas Mykolaitis-Putinas ir Petras Vaičiūnas, filosofai Antanas Maceina ir Stasys Šalkauskis, įžymi lietuvių teatro artistė Aliodija Ruzgaitė, „Tarp šlovės ir ašarų" (biografinė knyga apie rašytojos Alės Rūtos gyvenimo dramą), „Vienatvės ir pragaro spąstuose" (rašytojo Balio Sruogos paskutiniųjų gyvenimo metų drama). Knyga apie B. Sruogą - dvidešimt antroji rašytojo kūrybinėje biografijoje.
Atskirai norisi plačiau suminėti S. Lipskio knygas apie garsų lietuvių klasiką Paulių Širvį (1920-1979). Prieš trisdešimt metų 22 tūkstančių. egzempliorių tiražu buvo išleista S. Lipskio meninė apybraiža „Spindėjo laužas tolumoj" apie P. Širvio gyvenimą ir kūrybą. Knyga beregint buvo išpirkta. Po kelerių metų papildytas knygos variantas buvo pakartotas, dar vėliau knyga susilaukė ir trečiojo leidimo - kai į rašytojo rankas pateko atsitiktinai surastas kažkada kavinėje paliktas P. Širvio eilėraščių rinkinio „Tiesiu toliams rankas" rankraštis, jis beregint parengė faksimilinį knygos leidinį, kuris vėliau ne kartą buvo pakartotas. S. Lipskis parengė ir du P. Širvio poezijos rinkinius - „O parodyt širdies negaliu" ir „Iš meilės lyrikos lobyno". Apie šį poetą S. Lipskis savo knygos „Spindėjo beržas tolumoj" pratarmėje yra rašęs: „Paulius Širvys... Pakanka tik ištarti šiuos žodžius, ir daugeliui mūsų atmintyje vėl iškyla gyvenimo pagairių nuvargintas veidas, atmintis atplukdo jo nuoširdaus skambesio lyrines eiles". S. Lipskis širviadoje užima vieną reikšmingiausių vietų.
Beje, prieš du dešimtmečius S. Lipskis įkūrė „Žuvėdros" leidyklą, kuriai ligi šiol pats ir vadovauja. Ši leidykla ir išleido beveik visas pastarųjų metų S. Lipskio knygas. Paminėtinas gražus faktas - be kolegų rašytojų ir savo kūrybos, „Žuvėdra" išleido ir kone visą žinomos farmacininkės, žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės rašytinį palikimą. Knygų tiražas buvo ne sykį kartojamas. Skaitytojų populiarumą pelnė ir šiai asmenybei skirtos knygos „Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia", „Žydintys Eugenijos Šimkūnaitės metai". Toks didelis leidyklos dėmesys E. Šimkūnaitei nėra atsitiktinis - S. Lipskis gražiai ir kūrybiškai bendrauja su šios farmacininkės Labdaros ir paramos fondu.
2021-ieji S. Lipskiui jubiliejiniai metai - liepos 11-ąją jam sukako 80! Ta proga į Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Erdvių salę susirinko didelis būrys rašytojų, žurnalistų, knygų leidėjų, S. Lipskio bičiulių pagerbti savo kolegą. Tai buvo pakilios iškilmės, kurias vedė žinomas radijo ir televizijos žurnalistas, skaitovas ir LŽS narys Juozas Šalkauskas.
Profesorius Petras Bražėnas, apžvelgdamas S. Lipskio kūrybinį kelią, pasidžiaugė, kad knyga „Vienatvės ir pragaro spąstuose" tik ką atvežta iš spaustuvės, o mes, čia susirinkusieji, būsime pirmieji jos skaitytojai, vertintojai. Ji ypač riekšmingas S. Lipskio jubiliejaus ženklas. Profesorius taip pat pabrėžė, kad sukaktuvininkas be savo kūrybos, yra išleidęs beveik šimtą kitų autorių reikšmingų knygų. S. Lipskio kūrybinis triūsas nekliko nepastebėtas, be Jono Aisčio literatūros premijos jam už biografinį romaną „Išsivadavimas" buvo paskirta pirmoji V. Mykolaičio-Putino literatūros premija.
S. Lipskis kilęs iš Kuršėnų, esančių Šiaulių rajone. Jis prie Vilniaus mokytojų namų veikiančio kuršėniškių, gyvenančių Vilniuje, klubo prezidentas, jo renginių organizatorius. Apie Kuršėnų kraštą, jo žmones išleidęs keletą knygų, tarp jų ir „Kuršėnų enciklopediją". S. Lipskis - Kuršėnų krašto garbės pilietis. Dėmesį jubiliatui parodė ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, su atminimo dovanomis atvykdamas į iškilmes. Buvo malonu išgirsti, kad rajono valdžios pastangomis buvusios Lipskių sodybos vietoje Švendriuose pastatytas koplytstulpis.
Jubiliatą sveikino LR Seimo nariai - Rima Baškienė ir Stasys Tumėnas, keletą S. Lipskio kūrinių ištraukų paskaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Sveikinimo laišką S. Lipskiui jubiliejaus proga parašė literatūrologas Alfredas Gusčius, tačiau, nors ir dalyvavo iškilmėse, dėl pašlijusios sveikatos negalėjo paskaityti - tai padarė renginio vedėjas Juozas Šalkauskas.
Apie knygų sutiktuves, literatūrinius vakarus Rašytojų klube, kuriuos vedė S. Lipskis, kalbėjo šio klubo direktorė Janina Rutkauskienė, E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo direktorė Birutė Karnickienė, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Vytauto Didžiojo gimnazijos atstovai.
Į renginio programą skardžiai įsiliejo kompozitoriaus ir dainininko Vygando Kazlausko dainos, ansamblio „Post scriptum" (vadovė Stasė Skurulskienė), solistų Daivos Stankevičiūtės ir Mariaus Naruševičiaus daina „Žuvėdra".
S. Lipskį pažįstu nuo studijų Vilniaus universitete laikų - tai yra daugiau nei 60 metų! Kai kurias savo mintis esu užrašęs eilėraštyje „Stasiui Lipskiui", kuris išspausdintas mano knygoje „Ten, kur mes" (2021):

 

Ten, kur Venta,
Ten tavo kraštas,
Kuršėnų žemė išdidi.
Su savo knygom,
Savo raštais,
„Žuvėdros"˟ mostais
Tu skrendi, skrendi...

 

Kiekvienas skrydis
Oriai pažymėtas
Tikėjimu, meile ir viltim.
Eilėraščių tu nerašai,
Bet tu poetas
Šviesia žemaitiška širdim.

  

˟) „Žuvėdra" - knygų leidykla, kurią S. Lipskis įkūręs

 

Iškilmės baigėsi ir Stasys Lipskis sėdo rašyti naujos knygos. Laukiame...
 
 
Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis. 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-09-27 15:13
 
 

Komentarai (11)

Jūsų el. paštas

Sandra Vilkienė

2021-09-10 05:57

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dalia Sčeponavičiūtė

2021-08-29 13:52

Beautiful

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Lilija Sakalauskienė

2021-08-24 22:16

Su gimtadieniu

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Klausimėlis

2021-08-24 14:41

Jonai, kada atžymėsime tavo apdovanojimą - Aisčio premiją????

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Donatas Baškevičius

2021-08-24 14:40

Ačiū už knygą apie Paulių Širvį.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jūratė Varlakytė

2021-08-24 14:37

Puikių knygų autorius. Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dalia Sčeponavičiūtė

2021-08-24 14:30

Beautiful

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Juozas

2021-08-24 12:23

Linkiu 100 kūrybinių metų...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Angelė Šarlauskienė

2021-08-24 12:22

Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Danguolė Balionytė

2021-08-24 11:15

Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media