2024 m. liepos 16 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Dialogai apie žiniasklaidą

*print*

Archyvas :: Almanachas „Trakų krašto literatai – 20“, žurnalisto, leidėjo Juozo Vercinkevičiaus 80-metis

2021-05-14
 
Nuotraukoje: (iš kairės): Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė T. Balkutė-Zolotuchinienė, Trakų viešosios bibliotekos darbuotoja I. Jocienė, žurnalistas, leidėjas, redaktorius J. Vercinkevičius

Nuotraukoje: (iš kairės): Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė T. Balkutė-Zolotuchinienė, Trakų viešosios bibliotekos darbuotoja I. Jocienė, žurnalistas, leidėjas, redaktorius J. Vercinkevičius

Akvilė Narbutienė,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė

 

Kasmet vykstanti Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė - laukiamiausia šventė visoms šalies bibliotekoms - ne išimtis ir Trakų viešoji biblioteka. Pastaroji savaitė buvo jau 21-oji, o ją lydėjo skambus šūkis „Nauja realybė - naujos formos", kuris puikiai atliepė šio meto aktualijas. Lankytojai buvo kviečiami prisijungti prie renginių Trakų viešojoje bibliotekoje gyvai ir prisitaikant prie naujos realybės virtualiai - „Zoom" platformoje. Šiemet ypatingas dėmesys skirtas savo kraštui: kūrėjams bei kultūros puoselėtojams.
Bibliotekoje buvo parengtos dvi kraštotyros parodos: „Trakų viešoji biblioteka 2020 metais" bei „Lietuvos žurnalistui, leidėjui Juozui Vercinkevičiui - 80", supažindinančios su reikšmingiausiais pastarųjų metų įvykiais. Pirmojoje - pristatoma Trakų viešosios bibliotekos aštuoniasdešimtmečio proga išleista knyga „80 žingsnių iki šiandien", apžvelgiami įvykę renginiai, įgyvendinti projektai, pristatomi netgi pandemijos reliktai - kaukės ir pačių bibliotekos darbuotojų 3D spausdintuvu pagaminti apsauginiai skydeliai. Antrojoje - eksponuojami „Vorutos" ir „Trakų žemės" redakcijų išleisti nauji leidiniai, skelbtos publikacijos, redaktoriui J. Vercinkevičiui įteikti apdovanojimai.
Visą savaitę bibliotekos „Facebook" paskyroje ir „YouTube" kanale buvo galima stebėti vaizdo reportažą, kuriame pristatomos naujausios bei populiariausios knygos.
„Zoom" platformoje biblioteka organizavo susitikimą su Trakų krašto literatais, poezijos almanacho „Trakų krašto literatai - 20" pristatymą. Tai jubiliejinis, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras" dvidešimtmetį menantis brolijos narių almanachas. 1999 m. birželio 28 d. įsikūrusi literatų brolija jau yra išleidusi keturis almanachus: „Paparčio žydėjimas" (2001), „Trakuvos poezija" (2004), „Trakuvos literatų kūryba" (2010), „Trakų krašto literatai" (2015). Šiame, penktajame almanache, pateikiami keturiasdešimt šešių autorių poezijos, prozos, publicistikos kūriniai, portretinės nuotraukos ir biografijos. Sudarytojos: Teresė Balkutė-Zolotuchinienė, Rūta Daudytė-Minkevičienė, Irma Stadalnykaitė. Viršelį kūrė „Trakų žemės" ir „Vorutos" redakcijų dizainerė Jurgita Jakienė, nuotraukos autorė - Jūratė Buivienė. Nemaža dalis publikuojamų kūrėjų - lentvariečiai. Knygoje pagerbti ir anapilin iškeliavę autoriai. Kuo šis almanachas skiriasi nuo anksčiau leistų? Ogi atsirado naujų autorių, jaunų literatų, kurie pakviesti mielai publikavo savo kūrybą, nušvietė rinktinę naujomis spalvomis.
Brolijos pirmininkė ir viena iš almanacho sudarytojų T. Balkutė-Zolotuchinienė susitikimo metu pabrėžė, kad „Aukuras" buvo įregistruotas prie Trakų viešosios bibliotekos kaip savarankiška kūrybinė organizacija. O draugija įsikūrė buvusios ilgametės bibliotekos direktorės Aldonos Pilienės, Bibliografijos skyriaus vedėjos Jadvygos Kulikienės, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario Valentino Vytauto Navicko (kuris tapo ir pirmuoju pirmininku) iniciatyva. Atskleidė, jog draugijos emblemą sukūrė kraštietis fotografas Vytautas Žemaitis. Pirmininkė dalijosi nuveiktais darbais, pasakojo, jog anuomet draugija respublikiniuose konkursuose laimėdavo nemažai prizinių vietų. Per savo gyvavimo dešimtmečius draugijos nariai yra išleidę apie 200 knygų. Poeziją kuria ir tarmiškai: aukštaičių, dzūkų tarmėmis. Svarbu paminėti, jog savo eilėmis „Aukuro" nariai trakiškius džiugina iki šiol. Aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, renginių metu dalyvius pagerbia eilėraščių posmais.
Medžiaga penktajam almanachui pradėta rinkti 2019 m., tačiau susidūrus su leidybos sunkumais, lėšų stygiumi, pradėta ieškoti rėmėjų, kurių dėka 2020 m., kvepiantis spaustuvės dažais, almanachas išvydo dienos šviesą. Itin didelį indėlį į almanacho leidybą, lėšų rinkimą įnešė leidėjas, vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, VšĮ „Vorutos" fondo, „Trakų žemės" redakcijų darbuotojai, o solidžią finansinę paramą skyrė Trakų rajono savivaldybė bei prisidėjo didelis būrys rėmėjų, mecenatų, kurie visi išvardinti knygoje. Anot susitikime virtualiai dalyvavusio Seimo nario Kęstučio Vilkausko, kūrėjai - pavyzdys, kad šiuo sunkiu laiku žmonės nepasiduoda depresijai ir išgyvenimus sudeda į kūrybą. Juk kūryba - sielos džiaugsmas ir ramybė. Tad kviečiame ateiti į biblioteką ir susipažinti su kraštiečių literatų kūryba.
Nemažą klausytojų būrį tiek pačioje bibliotekoje, tiek anapus ekrano pritraukė susitikimas su kraštiečiu, žurnalistu, leidėju Juozu Vercinkevičiumi. Kalbėta apie redaktoriaus indėlį puoselėjant Trakų krašto kultūrinį identitetą. Šie metai redaktoriui įsimintini. Tradiciškai kasmet Sausio 13-osios išvakarėse būna teikiama Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą". Šiais metais ji paskirta istorijos laikraščio, dabar žurnalo „Voruta" steigėjui, redaktoriui Juozui Vercinkevičiui už ilgametį ir nuoseklų darbą istorinės žurnalistikos srityje.
Skambėjo redaktoriaus pasakojimai apie žurnalistinio kelio pradžią ir atsidavimą spaudai bei savo kraštui, žurnalistiniam darbui paskirtus 52-ejus metus. Papasakojo apie Trakuose anuomet leistus laikraščius, apie leidybinį darbą, be to, atskleidė, jog ruošiasi išleisti naujų leidinių: apie trakiečius ir jų likimus bei apie a. a. monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką, tad galbūt Naujuosius metus pasitiksime su naujais kūriniais ne tik lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. „Trakų žemės" redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė dalijosi mintimis apie darbą redakcijoje bei apie svarbią karaimikos temą. Akcentavo, kad nuo pat įsteigimo 1988 m. „Trakų žemės" redakcija skiria didelį dėmesį tautinėms mažumoms, bendrijoms, ypač karaimams, jų istorijai, kultūrai pristatyti. Pabrėžė, jog atsižvelgiama ir į jaunuosius karaimus, ką jiems reiškia puoselėti protėvių tradicijas. Laikraštyje pateikiami ne tik sausi istoriniai faktai, bet ir daug dėmesio skiriama karaimikos studijų nagrinėjimui, pristatomi jų mokslo, literatūros, visuomenės, religijos veikėjai, be kurių neįsivaizduojamas karaimų tapatumas. Galima sakyti, dvylika metų „Trakų žemėje" publikuojama karaimų tautos epopėja. 2022-ieji - Seimo paskelbti karaimų metais, tad redakcija tikrai turės kuo pasidalinti su visuomene. Karaimikos tematikos projektą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Renginyje dalyvavusi Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė kalbėjo apie žurnalisto profesijos aktualumą, iškylančius iššūkius, prisiminė buvusio rajono laikraščio „Spartuolio" laikus. Akcentavo, jog J. Vercinkevičiaus - žurnalisto, leidėjo, redaktoriaus - vaidmuo šiam kraštui, Lietuvos žurnalistikos istorijai - nepaprastai reikšmingas, jo dėka į gyvenimą išėjo daug subrendusių žurnalistų, kurie perėmė idėjas, tęsia redaktoriaus inspiruotus darbus.
Didelį indėlį leidyboje lemia ir Trakų rajono savivaldybė, remianti redakcijos sumanymus, finansuojanti leidinius. Redakcija rūpinasi knygų bei prenumeratos sklaida - visoms rajono bibliotekoms dovanoja leidinių, laikraščių.
Neseniai sulaukęs garbingo jubiliejaus, redaktorius vis dar kupinas idėjų, trykštantis entuziazmu. Kirba klausimas, kas paskatino pasirinkti žurnalisto profesiją? Pasigirsta užtikrintas atsakas: „Susidomėjimas užgimė dar mokyklos suole. Ir nors žurnalisto kelias buvo nelengvas, tačiau norėjosi laisvos spaudos." Pasiteiravus, kokie ateities planai, paaiškėjo, jog būtent rengiamų knygų pristatymai. Renginio metu buvo gvildenamos šių dienų aktualijos bei klaidžiojama praeities užkaboriais. Vakarą vainikavo linkėjimai redaktoriui didžiausios kloties ateities idėjoms bei veikloms.
Dėkojame visiems dalyvavusiems už pateiktus klausimus, išsakytas mintis bei buvimą drauge. Ir nors šiųmetė Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė atsisveikino iki kitų metų, lai meilė knygai neblėsta visus metus ir tampa akstinu kaskart apsilankyti bibliotekoje.
  
LIETUVOS ŽURNALISTŲ DRAUGIJOS INFORMACIJA:
Tradiciškai kasmet po Trijų Karalių ir Sausio 13-osios išvakarėse būna teikiama Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą". Šiais metais ji paskirta istorijos laikraščio, dabar žurnalo „Voruta" steigėjui, redaktoriui Juozui VERCINKEVIČIUI už ilgametį ir nuoseklų darbą istorinės žurnalistikos srityje.
J. Vercinkevičiaus - žurnalisto, administratoriaus, leidėjo ir periodinio spaudos leidinio, nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio, įkurto 1989 m., o pastaraisiais metais virtusio solidžiu ketvirtiniu žurnalu, redaktoriaus, - gyvavimai neatsiejamai persipynę daugiau nei 30 metų. Kartu su leidiniu įkūrėjas augo, brendo, tobulėjo, sulaukė visuomenės pripažinimo ir įvertinimo.
Laikraštininko patirties įsteigti istorinį leidinį J. Vercinkevičius sukaupė redaktoriaudamas „Universiteto žurnaliste", Trakų rajono laikraščiuose „Galvė" ir „Spartuolis", dirbdamas Lietuvos radijuje, dienraštyje „Czervony sztandar". Šiuo laikotarpiu įgyti darbo įgūdžiai ir sukauptos žinios pravertė kuriant „Vorutą", padėjo susiformuoti tvirtas moralines pažiūras ir aiškų žurnalisto kelio pasirinkimą.
Jo ištikimai redaguojamas ir profesionaliai leidžiamas istorinis bei kultūrinis leidinys „Voruta" nuo pirmųjų numerių sužavėjo skaitytojus ir visus tuos dešimtmečius buvo patikimas šaltinis ieškantiems įvairių žinių, faktų, gilios analizės. Kolegas ir skaitytojus stebino J. Vercinkevičiaus ištvermė, įžvalgumas, gebėjimas visad išlaikyti tvirtą laikraščio poziciją, įveikti visas krizes, suburti pasiaukojantį kolektyvą ir jam sumaniai vadovauti. Daug laiko J. Vercinkevičius skiria ir kitiems kūrybiniams bei leidybiniams darbams, buvo ir tebėra aktyvus Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Už savo kūrybinę veiklą yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą.
Premija, pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą", įsteigta 1998 m. tuometinės LŽD Centro valdybos pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva, siekiant pagerbti diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio atminimą.
Laureatų gretose - profesionalūs žurnalistai ir iškilios asmenybės: Nijolė Baužytė, Vaidotas Žukas, Vaclovas Aliulis, Julius Sasnauskas, Kazys Požėra, Marytė Kontrimaitė, Antanas Seikalis, Vitalijus Karakorskis, Liudas Mažylis, Marija Šaknienė, Sigitas Tamkevičius, Gražina Viktorija Petrošienė ir kiti.
Ilgametis šios premijos mecenatas yra ūkininkas, buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys Kazys Starkevičius ir jo šeima.
Šiemet premijos įteikimo iškilmės yra atidedamos dėl pandemijos ir karantino.
 
Rubrika Dialogai apie žiniasklaidą yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.
 
 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-07-02 16:17
 
 

Komentarai (2)

Jūsų el. paštas

Antanas

2021-05-15 09:10

Sveikinu, Juozai, su gražia sukaktimi!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media