2021 m. liepos 30 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Konkursas „Europos Sąjungos investicijų efektyvumas Lietuvos ekonomikai ir visuomenei”

2018-12-03
 
 

 

KONKURSO
„EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI"
NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Europos Sąjungos (toliau -ES) investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso (toliau - konkursas) nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkurso tikslas - skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui. 
1.3. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Organizatorius).
1.4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai.

 

 

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. Paraiškas konkursui gali teikti žurnalistai ir tinklaraštininkai arba jų vardu - redakcijos ar kiti asmenys.
2.2. Konkursui pateikiami straipsniai, straipsnių rinkiniai, reportažai, fotoreportažai, interviu, televizijos ir radijo laidos, komentarai, žurnalistiniai tyrimai, multimedijų projektai ir kt. žanro kūriniai (toliau - autoriniai darbai), kurie buvo paskelbti žiniasklaidoje 2017 m. gruodžio 16 d. - 2018 m. gruodžio 14 d. laikotarpiu ir kuriais buvo siekiama konkurso tikslų, nurodytų Nuostatų 1.2 punkte.
2.3. Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
2.4. Autoriniai darbai gali būti teikiami šioms nominacijoms ir darbų vertinimo kategorijoms:
- Metų interviu (spauda, radijas, televizija, internetas)
- Metų tema (neįprasta tema, įdomiu kampu ar būdu atskleista tema)
- Metų televizijos laida
- Metų radijo laida
- Metų straipsnis
- Metų tyrimas (radijas, televizija, spauda, internetas)
- Metų komentaras ar įžvalga (spauda, internetas, radijas, televizija)
- Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas)
- Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija)
- Specialioji nominacija (Komisijos paskirta specialioji nominacija už išskirtinį darbą ar darbus, kurie dėl savo specifikos nepatenka į kitas kategorijas) 
2.5. Darbų pateikimo tvarka:
2.5.1. Konkurso dalyvis turi pateikti dalyvio paraišką, kurioje nurodoma autorinio darbo pavadinimas, darbo autorius, nominacija į kurią pretenduojama, darbo paskelbimo data ir žiniasklaidos priemonė, kurioje kūrinys buvo publikuotas.
2.5.2. Paraiška su autorinio darbo el. kopija (pdf, jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) arba aktyvia interneto nuoroda, kuria galima pasiekti darbą, turi būti pateikta el. paštu: info@lzs.lt. Jei pateikiamo darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją. Taip pat darbus (anksčiau minėtu formatu) galima pristatyti ir adresu: Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius.
2.5.3. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma 1 paraiška arba atsiųstas atskiras elektroninis laiškas.
2.5.4. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei 1 paraišką. 
2.6. Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d. (imtinai)
2.7. Darbai pateikti po 2018 m. gruodžio 14 d. nevertinami.

3. DARBŲ VERTINIMAS 
3.1. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos ir/ar ekonomikos ir komunikacijos ekspertų. 
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu ar yra konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus žurnalistinius kūrinius, kurių tematika atitinka Konkurso tikslus (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma). Autoriniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami. 
3.4. Konkurso metu išrenkami dešimt laureatų, po vieną kiekvienoje nominacijoje.
3.5. Vertinant konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais: 
- turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10); 
- objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).

 

 

4. KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.1. Kiekvienas narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa daugiausiai balų surinkę autoriniai darbai. 
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija dar kartą įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus, ir balsuodama priima sprendimą, kuriam iš jų suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Konkurso darbai bus įvertinti ir nugalėtojai išrinkti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 18 d.
4.4. Konkurso laureatai bus kviečiami dalyvauti 2019 m. pradžioje M. Mažvydo bibliotekoje vyksiančiame renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanojami piniginiais prizais, organizatorių diplomais ir laureato pripažinimo ženklais.
4.5. Visiems konkurso laimėtojams (daugiausia balų surinkusių darbų autoriams) bus įteikiami piniginiai prizai, kurių kiekvieno vertė 1000 (vienas tūkstantis) eurų.
4.6. Konkurso laureatui negalint atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto prizo, jis jam asmeniškai bus pristatytas konkurso organizatorių.

 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas. 
5.2. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti organizatorius imsis visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių. 
5.3. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu info@lzs.lt arba pirmininkas@lzs.lt. Konkurso Organizatorius įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@lzs.lt arba tel. 8 61263838.

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-12-05 10:25
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media