2024 m. liepos 16 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

NŽKA valdyba

*print*

 

NŽKA Valdybos nariai:

 

Dainius Radzevičius (pirmininkas)

Aurelija Arlauskienė

Tadas Kazakevičius
Laima Lingytė
Raimondas Polis
Rytis Sabas
Gerimantas Statinis

Lilija Valatkienė

Aida Veželienė
Vytautas Žeimantas

 

NŽKA Valdyba išrinkta 2022 gegužės 27 dieną.

 

NŽKA VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

Vadovaudamasi Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos įstatais Valdyba dirba pagal šį 2019 m. kovo 7 d. patvirtintą reglamentą:

 

1. Valdybos posėdžius kviečia NŽKA Pirmininkas arba Valdyba daugiau nei pusės (pusė plius vienas narys) visų NŽKA Valdybos narių iniciatyva. Esant būtinybei skubiai sušaukti NŽKA Valdybos posėdį, Valdybos posėdžio dienotvarkė gali būti pateikiama Valdybos nariams tą pačią dieną.
2. Valdyba paprastai posėdžiauja trečiadieniais, 17 valandą, ne rečiau nei tai numatyta NŽKA įstatuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvavo dauguma (pusė plius vienas) Valdybos narių ir jie savo nuomonę išreiškė balsavimu arba pateikė raštu dėl svarstomų klausimų ir posėdžiui vadovavo NŽKA pirmininkas;
3. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu (arba narys pateikia savo balsavimo rezultatus elektroniniu paštu), išskyrus atvejus, kuomet Valdyba nusprendžia balsuoti slaptu balsavimu;
4. Valdybos nariai gali suformuoti darbo grupes arba komisijas. Darbo grupių arba komisijų sarašą tvirtina NŽKA Valdyba;
5. Valdyba svarsto visus NŽKA Pirmininko, darbo grupių ir komisijų teikiamus pasiūlymus dėl NŽKA veiklos, jiems pritaria arba nepritaria, teikia išvadas arba pasiūlymus;
6. Valdybos sprendimai yra vieši ir skelbiami organizacijos interneto svetainėje bei kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. NŽKA Valdybos sprendimai, kuriuos Valdyba nusprendžia neviešinti - viešai neskelbtini;
7. NŽKA administracija ne vėliau kaip trys savaitės iki Valdybos posėdžio turi išsiųsti elektroniniu paštu NŽKA Valdybos posėdžio pirminę darbotvarkę NŽKA Valdybos nariams. NŽKA Valdybos nariai ne vėliau kaip dvi savaitės iki Valdybos posėdžio turi pateikti NŽKA administracijai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės klausimų. NŽKA administracija ne vėliau kaip savaitė iki NŽKA Valdybos posėdžio išplatina Valdybos nariams galutinę posėdžio darbotvarkę bei medžiagą, susijusią su svarstytinais klausimais;
8. NŽKA Valdybos narys posėdžio metu konkrečiu klausimu pasisako ne ilgiau kaip 5 minutes. Valdybai leidus laikas gali būti prailgintas.
9. NŽKA Valdybos protokolai siunčiami elektroniniu paštu Valdybos nariams susipažinti ir pateikti pastabas, jei yra protokole netiklsumų.

 

NŽKA strateginės veiklos programą remia Lietuvos kultūros taryba.

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media