2019 m. balandžio 20 d., Šeštadienis

NŽKA narių sąrašas

*print*

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narių abėcėlinis sąrašas 

 

1. Egidijus Aleksandravičius
2. Antanas Andrijonas
3. Audrys Antanaitis
4. Aurelija Arlauskienė
5. Janina Bačiliūnaitė-Ostermaier
6. Tatjana Baltušnikienė
7. Violeta Baublienė
8. Jolanta Beniušytė
9. Inga Berulienė
10. Daiva Budrienė
11. Antanas Budrys
12. Marijus Bagdonavičius
13. Vladimiras Beresniovas
14. Alfonsas Čepauskas
15. Daiva Červokienė
16. Ginas Dabašinskas
17. Kęstutis Demskis
18. Perpetua Dumšienė
19. Juozas Elekšis
20. Jonas Endrijaitis
21. Birutė Garbaravičienė
22. Rimgaudas Valentinas Graibus
23. Virginija Grigaliūnienė
24. Laimonas Inis
25. Jonas Anupras Jackevičius
26. Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė
27. Audronė Jankuvienė
28. Loreta Jastramskienė
29. Algimantas Jasulaitis
30. Algimantas Jazdauskas
31. Danutė Jokubėnienė
32. Laimutė Jonušienė
33. Liuda Jonušienė
34. Virgilijus Juodakis
35. Eglė Monika Juozapavičiūtė
36. Edmundas Juškys
37. Laisvūnas Karvelis
38. Zita Katkienė
39. Kostas Kaukas
40. Zinas Jonas Kazėnas
41. Kazys Kilčiauskas
42. Sigitas Povilas Krivickas
43. Juozas Kundrotas
44. Algis Juozas Kusta

45. Vytautas Kvietkauskas
46. Vaiva Monika Lanskoronskytė - Stanienė
47. Povilas Lapeikis
48. Jeronimas Laucius
49. Jonas Laurinavičius
50. Justinas Lingys
51. Laima Lingytė
52. Stasys Lipskis
53. Vidmantas Mačiulis
54. Jolanta Mažylė
55. Arūnas Milašius
56. Vitalija Morkūnienė
57. Virginija Motiejūnienė
58. Audronė Nugaraitė
59. Petras Naraškevičius
60. Aleksandras Ostašenkovas
61. Stasys Paškevičius
62. Evaldas Petrauskas
63. Raimondas Polis
64. Kazimieras Pūras
65. Kazys Račkauskas
66. Dainius Radzevičius
67. Bronius Raguotis
68. Svajūnas Sabaliauskas
69. Ramunė Sakalauskaitė
70. Indrė Sesartė
71. Česlovas Skaržinskas
72. Gediminas Skvarnavičius
73. Kristina Stalnionytė
74. Ignas Stanys
75. Sigitas Stasaitis
76. Jonas Staselis
77. Juozas Stasinas
78. Adolfas Strakšys
79. Gražina Sviderskytė
80. Teresė Staniulytė
81. Gerimantas Statinis
82. Kazimieras Šiaulys
83. Domijonas Šniukas
84. Albertas Švenčionis
85. Jonas Laimonas Tapinas
86. Viktoras Trofimišinas
87. Juozapas Vytas Urbonas
88. Albertas Vaidila
89. Ramutė Aldona Vaitiekūnaitė
90. Regina Valevičienė
91. Vidmantas Valiušaitis
92. Laimutė Vasiliauskaitė
93. Aida Vėželienė
94. Rita Žadeikytė
95. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė
96. Vytautas Žeimantas
97. Algimantas Žižiūnas
98. Algirdas Žvinakevičius  

 

Mirę NŽKA nariai:

                                     Mirties data

Birutė Ona Boreišienė       2018 04 30

Vidas Dulkė                     2017 09 24

Stanislovas Feliksas Mačianskas 2017 05 08  

Algimantas Degutis           2017 04 29 

Gintautas Iešmantas         2016 09 04

Vytautas Kaltenis             2016 04 29

Osvaldas Aleksa               2015 11 14

Stanislovas Pleskus          2015 07 21

Vytautas Barauskas          2015 03 22

Bronius Slavinskas           2014 09 19

Jonas Vėlyvis                   2014 09 09

Filomena Taunytė             2013 06 28

Aloyzas Urbonas              2013 01 05

Adolfas  Uža                    2013 03 30

Aldona Svirbutavičiūtė      2013 01 23

Albertas Laurinčiukas        2012 01 08

Skirmantas Jonas Valiulis  2011 01 28

Stasys Arnašius                2011 11 06

Ramutis Romas Masteika    2009

Antanas Mačianskas           2007 04 09

 

 

 

Parengė Vytautas Žeimantas

 

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media