2019 m. gegužes 21 d., Antradienis

KREIPTIS Į KOMISIJĄ

*print*

 

Nauja Etikos komisijos sudėtis, pasiulius skyriams ir klubans, patvirtinta LŽS Valdybos posėdyje 2019 balandžio 29 d.. Dabar komisija turi išsirinkti savo pirmininką. Komisijos narių skaičius gali ir didėti, jeigu kiti LŽS skyriai ir klubai pasiūlis į ją savo narius.

 

 

Norėdami kreiptis į LŽS Etikos komisiją, užpildykite parengtą Kreipimosi formą. Kreipimąsi prašome pristatyti asmeniškai arba siųsti paštu adresu:

 

LŽS Etikos komisijai, Jogailos g. 11, LT-01116 Vilnius

 

arba el. paštu info@lzs.lt arba viktoras.etika@gmail.com

 

 

KREIPIMOSI Į LŽS ETIKOS KOMISIJĄ FORMA

 

____________________________________________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

 

____________________________________________________________

Adresas, tel., faks., el. paštas

 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos

Etikos komisijai

Jogailos g. 11, LT-01116 Vilnius

 

 

KREIPIMASIS

____________

(data)

____________________

(vieta)

 

1. Kreipimosi (skundo, prašymo, pareiškimo, pasiūlymo) santrauka         

.......................

.......................

.......................

2. Kreipimosi esmė (informacija apie žurnalistą, kurio veiksmas yra skundžiamas: jo vardas, pavardė, žiniasklaidos priemonė, adresas, tel., konkrečios publikacijos/laidos pavadinimas, dėl kokių konkrečių pažeidimų publikacijoje/laidoje skundžiamasi; jei įmanoma, nurodomi galimai pažeisti Etikos kodekso straipsniai), prašymo turinys, pareiškimo motyvai, pasiūlymo tekstas.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

3. Ar kreipėtės į asmenį, kurio veiką Jūs skundžiate? Nurodykite aplinkybes, kada ir kokia forma (telefonu, raštu, kt.) kreipėtės, kokio sulaukėte atsakymo. Jeigu turite, pridėkite kreipimosi bei gauto atsakymo kopijas.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

4. Ar kreipėtės (ketinate kreiptis) į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, Žurnalistų etikos inspektorių, ar skundas tuo pačiu klausimu jau išnagrinėtas ar dar nagrinėjamas? Jeigu išnagrinėtas ar nagrinėjamas, nurodykite, kada ir kur.

.......................

.......................

.......................

5. Pridedamų dokumentų sąrašas (pridėkite dokumentus ir papildomą medžiagą, patvirtinančius Jūsų išdėstytus faktus):

1. ...................

2. ...................

3. ...................

4. ...................

5.        

 

Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Prašau LŽS Etikos komisiją išnagrinėti mano kreipimąsi ir priimti sprendimą.

 

___________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media