2020 m. lapkricio 24 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS ir NŽKA renginiai

*print*

Archyvas :: Skelbiami nauji konkursai religinės įvairovės ir žmogaus teisių tema

2013-12-18
 
 

Rasa Liškauskaitė

 

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) kartu vykdydami projektą "Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje" organizuoja žurnalistinių straipsnių ir fotografijų konkursus.

Konkursų tikslas - prisidėti prie religinės įvairovės pažinimo sklaidos bei žmonių teisės reikšti savo įsitikinimus, religijos laisvės puoselėjimo Lietuvoje. Jo siekis - išrinkti geriausius  Lietuvoje skelbtus straipsnius ir fotografijas, susijusius su religinės įvairovės ir žmogaus teisių tematika.

Apdovanojami trys geriausi kiekvieno konkurso darbai. Organizatoriai turi teisę skirti papildomų prizų ir sudėlioti laimėjusiųjų eilę.

Straipsnių konkurso dalyvis komisijai turi pateikti skaitmenines 2013 01 01 - 2014 03 31 d. laikotarpiu sukurtas autorinių kūrinių versijas. Straipsnio autorius privalo nurodyti kur ir kada skelbtas straipsnis, kas jo autorius ar bendraautoriai. Vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris straipsnius.

Fotografijų konkurso siekis - išrinkti geriausias 2013-2014 metais Lietuvoje užfiksuotas ir publikuotas fotografijas ar jų ciklus, vaizduojančius religinę įvairovę Lietuvoje. Apdovanojamos trys geriausios konkurso fotografijos ar jų ciklai. Be to, yra galimybė gauti ir specialių prizų. Jo dalyviui reikia pateikti skaitmeninius nuo 2013 metų sausio 1  d. iki  2014 metų kovo 31 d. sukurtus darbus. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip dešimt fotografijų.

Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo programą „NVO programa Lietuvoje.

Darbai pristatomi el. paštu info@religija.lt iki 2014 kovo 31 d. imtinai.

Komisija vertins ir išrinks geriausius darbus iki 2014 m. balandžio mėn. 30 d., o laimėtojai bus skelbiami ir prizai įteikiami 2014 m. gegužės mėnesį NRTIC ir LŽS rengiamoje spaudos konferencijoje.

 

 

 

RELIGINĖS ĮVAIROVĖS PAŽINIMAS IR SKLAIDA LIETUVOJE

ŽURNALISTINIŲ STRAIPSNIŲ KONKURSO TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso tikslas - prisidėti prie religinės įvairovės pažinimo sklaidos bei žmogaus teisių, ypatingai teisės reikšti savo įsitikinimus ir religijos laisvės puoselėjimo Lietuvoje.

2. Konkurso siekis - išrinkti geriausius 2013-2014 metais Lietuvoje skelbtus žurnalistinius straipsnius (toliau - Straipsnius), susijusius su religinės įvairovės ir žmogaus teisių tematika Lietuvoje.

3. Šie nuostatai apima Religinės įvairovės pažinimo ir sklaidos Lietuvoje straipsnių konkurso ( toliau - Konkurso) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems straipsniams, straipsnių teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

4. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija).

II. KONKURSO FINANSAVIMAS

5. Apdovanojami trys geriausi konkurso darbai.

6. Organizatoriai turi teisę skirti papildomus Specialiuosius prizus ar pasiūlyti kitokį apdovanojimų eiliškumą.

 III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Konkursą organizuoja Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (toliau - NRTIC) ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS).

8. Konkurso Komisiją sudaro trys nariai. Sprendimas priimamas balsų dauguma. Vertinimo kriterijai: aktualumas, visuomeninė reikšmė ir profesionalumas.

9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia skaitmenines 2013-01-01 - 2014-03-31 laikotarpiu sukurtas autorinių kūrinių versijas Konkurso tema. Konkurse gali dalyvauti visi žurnalistų pateikti Straipsniai, kurių tematika susijusi su Konkurso tematika. Teikiant Straipsnius Konkursui, Straipsnio autorius privalo nurodyti kur ir kada skelbtas Straipsnis, kas Straipsnio autorius ar bendraautoriai. Būtina nurodyti teikėjo kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninio pašto adresą).

10. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) Straipsnius.

11. Originalius Straipsnius, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, LŽS skyriai/klubai, žurnalistai.

12. Konkurse negali dalyvauti Konkurso vertinimo komisijos nariai ir jų šeimos nariai.

13. Darbai pristatomi el. paštu info@religija.lt iki 2014-03-31 imtinai.

14. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų Straipsnių autorius) suteikia Konkurso rengėjams (NRTIC ir LŽS) teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse. Ši teisė perduodama neatlygintinai.

15. Komisija vertina ir išrenka geriausius Straipsnius ne vėliau kaip iki 2014-04-30

16. Konkurso laimėtojas skelbiamas ir prizai (jei bus skirti) įteikiami 2014 m. gegužės mėn. NRTIC ir LŽS rengiamoje spaudos konferencijoje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Šios Nuostatos gali būti patvirtintos tik esant Organizatorių raštiškam pritarimui. Nuostatos gali būti keičiamos Organizatorių sprendimu. Pakeitimai įforminami raštu atskirame dokumente.

18. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

RELIGINĖS ĮVAIROVĖS PAŽINIMAS IR SKLAIDA LIETUVOJE

FOTOGRAFIJŲ, SKIRTŲ SPAUDAI, KONKURSO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso tikslas - prisidėti prie religinės įvairovės pažinimo sklaidos bei žmogaus teisių, ypatingai teisės reikšti savo įsitikinimus ir religijos laisvės puoselėjimo Lietuvoje.

2. Konkurso siekis - išrinkti geriausias 2013-2014 metais Lietuvoje užfiksuotas ir publikuotas fotografijas ar jų ciklus (toliau - Fotografijos), vaizduojančias religinę įvairovę Lietuvoje.

3. Šie nuostatai apima Religinės įvairovės pažinimo ir sklaidos Lietuvoje fotografijų konkurso (toliau- Konkurso) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamoms fotografijoms ar jų ciklams, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

4. Konkursui pateiktas fotografijas atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija).

 

II. KONKURSO FINANSAVIMAS

5. Apdovanojamos trys geriausios konkurso fotografijos ar jų ciklai.

6. Organizatoriai turi teisę skirti papildomus Specialiuosius prizus ar pasiūlyti kitokį apdovanojimų eiliškumą.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Konkursą organizuoja Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (toliau - NRTIC) ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS).

8. Konkurso Komisiją sudaro trys nariai. Sprendimas priimamas balsų dauguma. Vertinimo kriterijai: aktualumas, visuomeninė reikšmė ir profesionalumas.

9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia skaitmenines 2013-01-01 - 2014-03-31 laikotarpiu sukurtas autorinių kūrinių versijas Konkurso tema. Konkurse gali dalyvauti visos pateiktos fotografijos, skirtos spaudai, kurių tematika susijusi su Konkurso tematika. Teikiant Fotografijas ar jų ciklus Konkursui, Fotografijų autorius privalo nurodyti, kur ir kada publikuotos ar demonstruotos parodoje šios Fotografijos ar jų ciklas, kas Fotografijų autorius ar bendraautoriai. Būtina nurodyti teikėjo kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninio pašto adresą).

10. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne mažiau kaip 2 (dvi) ir ne daugiau kaip 10 (dešimt) fotografijų. Fotografijos ilgosios kraštinės ilgis turi būti ne mažesnis nei 2000 taškų (pikselių), failo dydis - ne didesnis nei 3 megabaitai. Prastos kokybės, neatitinkančios konkurso taisyklėse nurodyto dydžio ir fotografijos su pažymėta data (t.y., kai fotografijos krašte matoma data) ar užrašais į konkursą nebus priimamos.

11. Originalias Fotografijas ar jų ciklus, atitinkančias Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, LŽS skyriai/klubai, žurnalistai, fotografai.

12. Konkurse negali dalyvauti Konkurso vertinimo komisijos nariai ir jų šeimos nariai.

13. Darbai pristatomi el. paštu info@religija.lt iki 2014-03-31 imtinai.

14. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų  Fotografijų autorius) suteikia Konkurso rengėjams (NRTIC ir LŽS) teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse. Ši teisė perduodama neatlygintinai.

15. Komisija vertina ir išrenka geriausias Fotografijas ne vėliau kaip iki 2014-04-30

16. Konkurso laimėtojas skelbiamas ir prizai (jei bus skirti) įteikiami 2014 m. gegužės mėn. NRTIC ir LŽS rengiamoje spaudos konferencijoje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Šios Nuostatos gali būti patvirtintos tik esant Organizatorių raštiškam pritarimui. Nuostatos gali būti keičiamos Organizatorių sprendimu. Pakeitimai įforminami raštu atskirame dokumente.

18. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Nuostatus patvirtino Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė Dr. Milda Ališauskienė

ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-12-30 13:55
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media