2020 m. lapkricio 24 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS ir NŽKA renginiai

*print*

Archyvas :: Kauniečių Spaudos balius – aukščiausiame lygyje

2015-05-15
 
Spaudos baliaus dalyvius sveikina Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

Spaudos baliaus dalyvius sveikina Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

 

Pasitiko su muzika ir "Spaudos valsu"

 

2015-ųjų gegužės devintąją ne tik Kauno žurnalistų namų kiemelis, bet ir Vlado Putvinskio gatvės įkalnė vėl aidėjo nuo muzikos, juoko, sveikinimų, apdovanojimų ir... rimtų kalbų. Dvidešimt trečią kartą iš eilės Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius surengė tradicinę šventę, vadinamą Spaudos baliumi, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Visus gausiai besirenkančius ne tik Kauno apskrities, bet ir vilniečius žurnalistus pasitiko profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Ąžuolynas" su savo grakščiomis šokėjomis.

Paskui grupė ,,16 hz" užtraukė prieškario metais gimusią ,,Spaudos valso" dainą, kuri kauniečiams tapo savotišku himnu.

,,Valso-himno" žodžius  jau žino beveik visi ne pirmą kartą šventėje dalyvaujantys žiniasklaidos žmonės. O jiems yra labai svarbi ne tik kūryba, bet ir darbo bei poilsio sąlygos.

 

Pasirašyta Kauno apskrityje pirmoji kolektyvinė sutartis

 

Muziką ir dainą keitė rimti dalykai. Lietuvos žurnalistų sąjunga vis labiau įsitvirtina ir kaip profesinė žiniasklaidos organizacija.  Tačiau darbdaviai, pagal nuo seno nusistovėjusią tradiciją nelabai nori laikyti LŽS savo partneriu, nes dar neseniai pirminių LŽS organizacijų žurnalistai savo redakcijose nesteigė.

Nors pirmaisiais atgimusios Lietuvos metais buvo ne vienas gražus pavyzdys. Tuomet ,,Kauno dienos" redakcijos administracijos ir žurnalistų pirminės organizacijos pasirašyta kolektyvinio darbo sutartis dėl atlyginimo, darbo laiko, atostogų ir t.t.

Dabar miesto dienraštyje beliko vos trys LŽS nariai, kiti nesugebėjo sunkiais ekonomikos metais sumokėti nario mokestį. Kai kas bandė kaltinti LŽS, kad ji nesirūpina jų gyvenimu, lyg Žurnalistų sąjungą sudarytų kiti, bet ne jie...

Tradiciniame Spaudos baliuje buvo malonu pamatyti kelis ,,Kauno dienos" atstovus, su kuriais buvo ir vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius bei jo pavaduotojas Tadas Širvinskas, kažkada aktyvūs LŽS nariai, apdovanoti skyriaus ,,Gintariniais parkeriais".

Gal jiedu, neseniai buvę redakcijos žurnalistai, paskatins savo kolegas įkurti pirminę profesinę sąjungą ir redakcijos su administracija bei Lietuvos žurnalistų sąjunga pasirašyti trišalę sutartį.

Tai Spaudos baliaus šventėje visų akivaizdoje padarė UAB ,,Ūkininko patarėjas" vyr. redaktorius Vytenis Neverdauskas, pirminės organizacijos pirmininkė Rasa Prascevičienė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Jų pasirašyta sutartimi siekiama sudaryti palankias sąlygas UAB ,,Ūkininko patarėjas" veiklai, užtikrinti geresnes bendrovės darbuotojų darbo organizavimo, apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo, saugos, sveikatos ir kitų darbo santykių garantijas.

Dviejų laikraščio ir dviejų žurnalų steigėjas ir vadovas Vytenis Neverdauskas džiaugėsi, kad jis, kažkada kūręs Lietuvos žurnalistų draugiją, dabar turi galimybę pasirašyti sutartį su LŽS.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius sakė, kad pirmieji šalyje pavyzdį parodė laikraščio ,,Tauragės kurjeris" administracija ir pirminė LŽS organizacija.

,,Ūkininko patrėjas" redakcijos žurnalistė, pirminės organizacijos pirmininkė Rasa Prascevičienė (ji yra ir LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narė) žino, kad tokia trišalė kolektyvinė sutartis bus naudinga visiems...

Tikėkimės, kad šventės dalyvių akivaizdoje pasirašyta ,,darbinė" sutartis pažadins ir kitų redakcijos vadovus bei žurnalistus visas problemas spręsti civilizuotai. Tuomet ir Spaudos baliuose bus linksma, ir žurnalistai, būdami ramūs dėl savo ateities, kasdien noriai skubės į redakciją, kuri jais rūpinasi...

 

,,Vasaros olimpe" apie šimtas trisdešimt šventės dalyvių

 

Kauniečių Spaudos baliaus devizas:,,Brangiausi svečiai yra tie, kurie nekviesti ateina, bet ir neišprašyti išeina" - nesikeičia. Ir 2015-ųjų pavasarį ne tik Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai šurmuliavo savo šventėje.

Iš viso ,,Vasaros olimpe" susirinko apie šimtas trisdešimt žiniasklaidos atstovų ir svečių.

Tradicinės šventės proga visus pasveikino Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas vilnietis Dainius Radzevičius ir Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė kaunietė Gražina Petrošienė.

Tai ne konkuruojančios, o bendram žurnalistų labui dirbančios dvi  kūrybinės sąjungos.

Jau keleri metai artimai bendrauja kauniečiai LŽS ir LŽD nariai. Jų - tokie patys rūpesčiai, todėl ir šventės bendros. Jauna LŽD Kauno skyriaus pirmininkė Skirmantė Javaitytė turi naujų idėjų, kurias gal įgyvendins ir su kauniečiais žurnalistų sąjungos nariais.

 

,,Atsakingiausia plunksna" - Jadvygai Gavenavičienei

 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Gražina Petrošienė ir Skirmantė Javaitė pagerbė dvi šaunias Lietuvos žurnalistų draugijos nares. ,,Atsakingiausios plunksnos" laureate pripažinta ir vardinis parkeris įteiktas žurnalo ,,Šeimininkė" atsakingajai sekretorei, LŽD narei Jadvygai Gavenavičienei.

Apdovanotoji buvo  suglumusi dėl netikėto jos triūso įvertinimo, tačiau kolegos iš UAB ,,Ūkininko patarėjas" ir LŽD vadovai gerai žino, kokia darbšti, rūpestinga ir atsakinga už gražią lietuvišką kalbą yra Jadvyga, visą savo gyvenimą paskyrusi žiniasklaidai.

 

,,Raštingiausia plunksna" - Reginai Pupalaigytei

 

Kaip ir žurnalistė, LŽD narė Regina Pupalaigytė, kuriai buvo įteiktas ,,Raštingiausios plunksnos" vardinis parkeris.

Laureatė daug metų triūsė atsakingaja sekretore miesto dienraščiuose, paskui dirbo katalikiškuose leidiniuose, o dabar savo talentą skiria leidžiamų knygų redagavimui.

R. Pupalaigytė, kaip ir visi Spaudos baliuje apdovanoti žurnalistai, buvo dėkinga už savo kuklaus triūso įvertinimą.

 

Arnoldas Bukelis - naujas LŽS narys

 

Kaunietis, Vytauto Didžiojo universiteto auklėtinis Arnoldas Bukelis dar tik pradeda savo kūrybinį kelią, yra Kauno savivaldybės viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistas. Jis džiaugiasi, tapęs Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu. Kaip ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius didžiuojasi, kad profesinę kūrybinę sąjungą papildo jauni žurnalistai. Jų galėtų būti ir daugiau, bet LŽS - laisvanoriška sąjunga. Juo labiau, kad ne kiekybė, o kokybė lemia  žurnalistinių organizacijų veiklos sėkmę.

Spaudos baliuje Kaune dalyvavo ir būrys vilniečių - Lietuvos žurnalistų sąjungos narių. Pačios aktyviausios ir drąsiausios viešnios  dėkojo, kad kauniečiai yra svetingi ir jų pavyzdys skatins aktyviau dirbti ir  visus LŽS Vilniaus skyriaus narius.

 

"Auksinės varpos" sveikinimas

 

Pakruojo laikraščio ,,Auksinė varpa" žurnalistė Nijolė Padorienė, ne kartą su vyru Algiu dalyvavusi kauniečių šventėse, šį kartą Spaudos baliaus dalyviams  per V. Mačiulį perdavė savo sveikinimo laiškelį.

 „Vidai, ir visi, besišildantys gegužės šeštadienio sambūryje, tikimės, auksinės varpos grūdas - šalia... olimpe ir kūrybiniame pavasario geisme...

Gražaus augimo, brandos ir auksinio derliaus.

Švenčiame kartu bent mintimis, kurias kaitina aukuras ir bendrystės aukštuma.

O, kad būtų toks susiklausymas ir tokia pilnatvė, kai liejosi Artūro Noviko ansamblio melodijos Signatarų namuose! ...

Giedros , spalvų, atgaivos... Ne vien "spygliuojant" - sveikina 'Auksinė varpa" -

vienintelė ir nenukertama -

būkit pašlovinti džiaugsmo skambesyje!"

 

Kauno PPA rūmų premija - „Verslo žinių" korespondentei Indrei Sesartei

 

Spaudos baliuje antrąkart buvo įteikta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įsteigta premija ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistui. Tokiu geriausių žiniasklaidos darbuotojų pagerbimu rūpinasi Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė Audronė Jankuvienė.

Šiemet prestižinė premija skirta „Verslo žinių" korespondentei Kaune Indrei Sesartei.

Šešerius metus „Verslo žiniose" dirbanti žurnalistė įvertinta už 2014 metų publikacijas, objektyviai atspindinčias Kauno regiono ekonomikos ir verslo aktualijas bei problemas, atskleidžiančias verslo reikšmę visuomenės ir valstybės gyvenime, skatinančias pozityvų visuomenės požiūrį į verslą, stiprinančias regiono investicinį patrauklumą ir ugdančias žmonių verslumą.

Pasak rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, tokia premija siekiama skatinti žurnalistus daugiau domėtis ir žiniasklaidoje atspindėti ekonomikos bei verslo temas, nuodugniai ir profesionaliai analizuoti ūkio raidos ir verslo aplinkos problemas bei aktualijas.

Premiją gausių kolegų būryje žurnalistei šiemet įteikė rūmų tarybos narys UAB „SDG" generalinis direktorius, daugelio socialinių ir pilietinių akcijų sumanytojas Eduardas Jasas ir rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis.

Pernai premijos buvo įteiktos Kauno „INIT TV" vyriausiajai redaktorei Vilmai Garlinskienei ir Jonavos laikraščio „Naujienos" redaktoriaus pavaduotojai Irenai Nagulevičienei.

Sprendimą skirti premiją priima Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba drauge su Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriumi.

 

Tekstas paruoštas pagal  www.kaunozurnalistai.lt


P.S.

 

Nuo vilniečių dar galima pridurti, kad kauniečių Spaudos balius praėjo aukščiausiame lygyje. Buvo daug prasmingų akimirkų, padedančių geriau suprasti žurnalisto pasaulį, problemas, esančias Lietuvos žiniasklaidoje. Buvo ir daug geros nuotaikos, linksmo kolegiško bendravimo, naujų pažinčių.

Ir už visą tai vilniečiai taria nuoširdų ačiū LŽS Kauno skyriaus vadovui ir dvasinei sielai mielam bičiuliui Vidui Mačiuliui, kuriam dar tik prieš kelias dienas Vilniuje,  Signatarų namuose buvo įteiktas garbingiausias LŽS apdovanojimas - Vinco Kudirkos premija. Sveikiname, Vidai, nuoširdžiai spaudžiame tau dešinę.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-05-15 11:42
 
 

Komentarai (3)

Jūsų el. paštas

Jurgis

2015-05-28 13:28

Gaila, kad iš pačios antraštės kyšo stiliaus riktas. Juk tas renginys vyko ne "aukščiausiame lygyje" (kokiame nors bokšte), o "aukščiausiu lygiu". Kalbos sklandumo mokytis niekada nevėlu.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jo jo

2015-05-27 09:51

Spaudos baliai - labai fain tradicija.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Virginijus

2015-05-24 16:34

Taip Kaunas yra nepralenkiamas, nes tenai yra gyva anų, prieškario laikų dvasia, kurią vis puoselėjas nepavargstantis Vidas Mačiulis. Sekime visi jo pavyzdžiu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media