2019 m. balandžio 18 d., Ketvirtadienis

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Žurnalistų namuose įvyko NŽKA ataskaitinė rinkiminė konferencija. NŽKA pirmininku ketverių metų laikotarpiui vėl išrinktas Dainius Radzevičius

2018-04-17
 
Vytautas Žeimantas
 

 

Š.m. balandžio 14 dieną Žurnalistų namuose įvyko Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos NŽKA konferencija. 
Pirmininkauti konferencijai buvo išrinkti Audrys Antanaitis ir Aida Veželienė, sekretore - Almonė Baltrūnienė.
Iš pradžių žodis buvo suteiktas svečiams. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis. Jis informavo ir apie asociacijos nuveiktus darbus, iškilusias problemas valstybės pripažintiems meno kūrėjams. 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila informavo apie valdžios planuojamą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pertvarką, apie valstybės paramos žiniasklaidai situaciją.
Žurnalo „Nemunas" redaktorė Erika Drungytė pasidalijo mintimis, kuo šiandien gyvena ir ko tikisi kultūrinė žiniasklaida.
Buvo paskelbta 2015 spalio 30 dieną išrinktos NŽKA Valdybos 2015-2018 metų veiklos ataskaita. Ją pristatė NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius. Ataskaita buvo plati ir išsami, todėl paminėsiu tik keletą faktų ir įžvalgų - tai, kas man labiausiai įsiminė. Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacija buvo įkurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų įstatymu. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2005 metų birželio 10 d. NŽKA vienijo profesionalius žurnalistus, kurie atitinka įstatymo numatytus meno kūrėjo statuso reikalavimus. NŽKA 2017 metų pabaigoje priklausė 97 kūrėjai. Tikrųjų narių - 55 (sumokėjusių nario mokestį).
NŽKA tikslai yra platūs, skatinantys kūrybinę veiklą, o uždaviniai - realūs, atitinkantys žurnalistų galimybes . 
NŽKA ne tik skatino mūsų kūrybinę veiklą, gynė laisvą kūrybą, profesinę etiką, žurnalistų solidarumą, bet ir kėlė žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje, palaikė kūrybinius, profesinius ir abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvoje ir užsienyje. Ji gynė NŽKA narių teises ir laisves, skatino ir propagavo NŽKA narių kūrybą, organizavo įvairius renginius, skelbė konkursus, siūlė kandidatus valstybinėms bei kitoms meno premijoms gauti, vykdė įvairias kūrybines programas. 
Aktyviai buvo teikiami pasiūlymai Lietuvos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų. Pagal išgales teikė informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą NŽKA nariams.
Iškilminguose renginiuose Kudirkos naumiestyje, Kultūros ministerijoje, Biržų miesto šventėje, Malaišiuose kasmet teikiami prestižiniai kasmetiniai žurnalistikos apdovanojimai (Vinco Kudirkos, Vytauto Gedgaudo, Mato Šalčiaus, J. Tumo-Vaižganto, Antano Macijausko).
Kasmet rengiami Žurnalistų namuose praktiniai seminarai „Žurnalisto socialinio statuso ypatumai Lietuvoje". Šiuose seminaruose visuomet skiriama dalis informacijos ir meno kūrėjo statusą turintiems žurnalistams. Vyko ir kitose šalies miestuose seminarai apie žurnalistų profesinės veiklos ypatumus. 
Per atasakaitinį laikotarpį buvo surengta gražių kūrybinių vakarų su skirtingų kartų ir sričių pripažintais žurnalistais. Atsižvelgiant į tai, kad Seimas 2019 metus paskelbė Vaižganto metais, kitąmet planuojama ypatingą dėmesį skirti mūsų kolegų, Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatų kūrybos pristatymui regionuose.
Surengta daug žurnalistų (A. Veželienė, Z. Kazėnas, A. Vaidila, kt.) dailės ir fotografijų parodų. Jos bus rengiamos ir ateityje.
Buvo sėkmingai leidžiamas almanachas "Žurnalistika", kurį redagavo Aistė Žilinskienė, dabar - Jolanta Beniūšytė.
Buvo vykdomas Lietuvos kultūros tarybos projektas NŽKA veiklai - "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos" ruošimas. Šiuo metu jau yra paruošta enciklopedijai per 2000 originalių straipsnių.
www.lzs.lt svetainėje buvo pastoviai skleidžiama informaciją apie NŽKA organizaciją, jos veiklą, narių kūrybą, parodas, renginius. Tačiau mes vis dar neturime atskiros svetainės NŽKA veiklai. Reikia svarstyti, ar tai yra būtina.
NŽKA aktyviai dalyvavo NED fondo (JAV) finansuojamame projekte „Novaja gazieta Baltija". Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2015 metų spalį pradėjo veikti autoritetingo Rusijos opozicinio leidinio „Novaja gazeta" portalas Baltijos šalims. NŽKA šiuo metu vykdo projeką, pagal kurį šiame portale remiamas kokybiškas žurnalistinis turinys.
Buvo siekiama plėtoti įvairiapusią veiklą Žurnalistų namuose, kuriuos 2010 metais Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu mums buvo leista nuomoti. Jų kapitalinis remontas buvo baigtas 2013 metais. Patalpos kosmetiškai remontuotos (dažytos sienos, kt.) buvo ir 2018 metų pavasarį. Nauja nuomos sutartis su Vilniaus m. savivaldybe pratęsta iki 2021 metų.
NŽKA pasipildė naujais nariais, tačiau buvo pasigęsta jaunesnio amžiaus žmonių. Tam yra ir objektyvios priežastys, nes buvo gerokai sugriežtintos galimybės įstoti į asociaciją. Jaunam žmogui tokie pasiekimai sunkiai įveikiami. 
Buvo pasidžiaugta ir naujovę - valstybės pripažinti meno kūrėjai gavo teisę įgyti paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos kultūros ministerija. Pernai tokį statusą jau buvo gavę per 10 mūsų narių. Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą Kultūros ministerijai pateikiami kasmet iki vasario 20 dienos.
NŽKA Valdybos ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.
NŽKA 2015, 2016, 2017 metų finansinės veiklos ataskaitas pristatė NŽKA vyr. finansininkė Lina Mykolaitienė.
Buvo vienbalsiai patvirtintos finansinės veiklos ataskaitos už 2015, 2016, 2017 metus. Konferencijos dalyviai pasidžiaugė, kad pastarieji metai mums buvo finansiškai sėkmingi, gauta paramos žurnalistiniams projektams Lietuvoje ir net Baltijos šalyse. Po to buvo pereita prie kito darbotvarkės klausimo - dėl NŽKA įstatų keitimo. Apie galimas naujoves mūsų įstatuose kalbėjo NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius.
Įstatuose buvo įrašyta:
5.1 NŽKA nariais gali būti Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, atitinkantys Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo trečio straipsnio pirmojoje dalyje vieną iš numatytų reikalavimų. 
Siūloma keisti:
5.1 NŽKA nariais gali būti profesionalūs žurnalistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nuostatas, taikomas meno kūrėjo statusui.
Įstatuose buvo įrašyta:
12.1. NŽKA pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas viešas pranešimų skelbimo būdas jie spausdinami mėnraštyje "Žurnalistų žinios".
Siūloma keisti:
12.1. NŽKA pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas viešas pranešimų skelbimo būdas jie skelbiami interneto svetainėje www.lzs.lt.
Šiems pakeitimans buvo pritarta.
Sekantis darbotvarkės klausimas - naujo NŽKA pirmininko rinkimai. Kolega Juozas Stasinas pasiūlė į NŽKA pirmininkus išrinkti Dainių Radzevičių, kolega Stasys Paškevičius pasiūlė Aureliją Arlauskienę. Tačiau pastaroji atsisakė kandidatuoti.
NŽKA pirmininku ketverių metų kadencijai vienbalsiai buvo išrinktas Dainius Radzevičius.
Buvo atnaujinta NŽKA Valdyba, kurioje nuo šiol bus Dainius Radzevičius (pirmininkas), Aurelija Arlauskienė, Vidas Mačiulis, Raimondas Polis, Gintautė Stalnionytė, Gerimantas Statinis, Aida Vėželienė, Vytautas Žeimantas ir Aldona Žemaitytė.
Dar keletas, mano galva, svarbesnių akcentų iš susirinkimo:
NŽKA planuoja kreiptis į Kultūros ministeriją ir Seimo Kultūros komitetą su pasiūlymu sukurti skaidrų, efektyvų ir depolitizuotą naują valstybės paramos žiniasklaidai modėlį;
Nutarta keisti įstatus ir numatyti, kad NŽKA nariais gali būti visi žurnalistai, kurie turi meno kūrėjo statusą arba atitinka šiam statusui keliamus įstatymo reikalavimus;
Planuojama aktyviau ieškoti paramos žurnalistų kūrybiniams projektams;
Bus siekiama viešoje erdvėje žymiai plačiau pristatyti žurnalistų kūrybą, kuria keliamas žurnalistų veiklos prestižas;
Nutarta sukurti NŽKA Facebook puslapį žurnalistų kūrybiniams pasiekimams ir planams dalintis.
Nutarta atnaujinti ir NŽKA logotipą.
Baigiantis konferencijai man prisiminė čia, Žurnalistų namuose išsakyti žinomos literatūros tyrinėtojos, daktarės Viktorijos Daujotytės žodžiai. Dėl to tobulumo troškimo, pasak jos, žurnalistai įgauna drąsos rašyti apie tai, ko mums, mūsų šaliai trūksta: „Žurnalistai yra žmonės, nešantys žinią, žinojimą, pažinimą".

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-04-17 13:27
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media